Ikke bli syk på sykehjem

Ifølge en ny, norsk studie bør sykehjemsbeboere for alt i verden prøve å unngå å få en infeksjon – det kan nemlig ende med døden.

De mest alvorlige infeksjonene er ifølge studien lungebetennelse, hvor 28 prosent av de rammede sykehjemsbeboerne døde i løpet av en måned, og urinveisinfeksjon, hvor 14 prosent døde.

Totalt døde 16 prosent av infeksjonsrammede sykehjemsbeboere i løpet av oppfølgingsperioden på en måned, i motsetning til 2,4 prosent av de som ikke hadde fått noen infeksjon. Dette betyr at man har syv ganger større risiko for å dø om man får en infeksjon.

Pasienter som døde på sykehus er ikke medregnet i disse tallene, og den reelle dødeligheten kan derfor være enda høyere. 13 prosent av dem som fikk en eller annen form for infeksjon ble nemlig innlagt på sykehus.

- Sykehjemsbeboere er skrøpelige- Vi synes at dødeligheten er høy, og vi ble overrasket over at konsekvensene var så alvorlige, sier førsteforfatter av studien og rådgiver i FoU-avdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, Anne Mette Koch, til Dagens Medisin.

Kanskje særlig overrasket ble forskerne over den høye dødeligheten knyttet til urinveisinfeksjoner, som jo vanligvis forløper nokså udramatisk.

- Men vi har heller ingen tall å sammenligne med. Vi vet for eksempel ikke om dødeligheten ved infeksjoner hos eldre hjemmeboende er lavere. Vi har imidlertid kontrollert for flere risikofaktorer hos sykehjemsbeboerne i studien vår, og det er ingen tvil om at sykehjemsbeboere generelt er skrøpelige, slik at det ikke skal mye til før en infeksjon får alvorlige konsekvenser, sier Koch.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I studien var forekomsten av infeksjon 5,4 per 1.000 beboerdøgn. Det betyr at på et sykehjem med 100 beboere vil én person rammes av infeksjon annenhver dag.

Forebyggende tiltakOverlege Per Espen Akselsen ved Senter for smittevern på Haukeland Universitetssykehus mener at forekomsten av infeksjoner på sykehjem er for høy, og tror at både hyppigheten og dødeligheten kan reduseres.

- De viktigste tiltakene er å ha en alminnelig god hygiene, særlig håndhygiene og barrieretiltak ved smittevern, sier Akselsen til Dagens Medisin.

- Det finnes også to andre viktige faktorer: urinveiskateter og vaksinasjon. Det er vist at risikoen for sykdom og død øker ved permanent urinveiskateter, og vaksinering kan selvsagt hindre visse infeksjoner.

Man bør også se på antibiotikabruken ved sykehjemmet: unødig antibiotikabruk og bruk av visse typer antibiotika øker nemlig risikoen for antibiotikaresistente bakterier.

Bemanning og kompetanse kan være avgjørendeOverlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem er derimot ikke overrasket over funnene i den nye studien, og tror at dødeligheten ved infeksjoner kan ha sammenheng med sykehjemspersonellet og deres kompetanse.

- Det å kunne oppdage og behandle infeksjon, i tillegg til mer etiske problemstillinger, som om man skal behandle svært syke eller døende sykehjemsbeboere når de får en lungebetennelse, har i stor grad sammenheng med kompetanse og bemanning, sier Husebø til Dagens Medisin.

Det er nemlig store forskjeller fra sykehjem til sykehjem når det gjelder for eksempel legebemanningen.

Undersøkelsen er en del av en større studie i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og dreier seg om forekomsten og forløpet av ulike infeksjoner hos sykehjemsbeboere ved seks sykehjem i to store, norske byer.

Studien er publisert i Journal of Hospital Infections.

Kilde:

  • dagensmedisin.no