Kronisk hodepine, nakkesmerter, svimmelhet, akkomodasjonsproblemer - hva skal man gjøre?

Spørsmål

Jeg er en student som har hatt hodepine siden august da jeg sluttet på Sarotex for kroniske smerter, hadde da tatt disse i tre år. Samtidig som jeg sluttet fikk jeg hodepine som har vedvart siden. Jeg har hodepine hele tiden, t.o.m når jeg våkner. Jeg synes den forverres når jeg ser på dataen, har relatert dette til at jeg får bøy i nakken når jeg ser på tastaturet siden jeg også har nakkesmerter. Når hodepinen forverres, er det mest bak øynene og pannen. Det er mer stivt i nakken og bakhodet. Legen sier jeg har tensjonshodepine, og ba meg starte på Sarotex igjen. Nå har jeg tatt dette siden november og er oppe i dobbelt dose enn hva jeg tok før. De hjelper på nakken, men minimalt på hodepinen. Jeg synes jeg er ganske lysømfintlig og er mye sliten i øynene. Jeg har nettopp tatt synstest hos optiker, som viser at jeg har litt problemer med akkomodasjonen og en liten skjult skjeling. Ellers er synet bra. Optikeren sa at problemer med akkomodasjonen er en vanlig bivirkning av Sarotex. Skal prøve ut lesebriller i styrke 0,75 for å se om dette kan avlaste synet litt og dermed hjelpe på hodepinen. Tror du dette problemet har noe med hodepinen min? Og vil prismebriller være mer aktuelt? Burde jeg oppsøke evt. øyelege?

Svar

Kjære kvinne, 32 år.

Du skriver om hodepine og svimmelhet, nakkesmerter, stivhet i nakken og bakhodet, akkomodasjonsproblemer, skjeling mm. Dette er meget komplekse sammenhenger og umulig å svare på elektronisk uten å ha undersøkt deg, da disse kan finne sin forklaring i mange ulike forhold som ikke er utredet. Dette spsielt fordi også medikamentbruk med Sarotex allerede er involvert og forsøkt. Hvorfor valgte man Sarotex som primær medisin? Kan det også muligvis dreie seg om en depresjon? Det som slår meg som det mest riktige ut fra det du skriver er å begynne med fastlegen en gang til, som foretar en orienterende nevrologisk undersøkelse av deg, oppsummere dine fysiske og psykiske symptomer og henvise deg til nevrolog for utredning av den kroniske hodepinen og til øyelege for utredning av dine akomodasjonsproblemer (bivirkninger av Sarotex?), øyestatus, syn og synsfunksjoner, helst før oppstart eller kontinuering av behandling for ikke å maskere dine symptomer med denne. Det er viktig å komme til bunns i dette sammensatte problemet, der de ulike fragmentene kun representerer deler av et helt bilde. Det kan også bli viktig å foreta CT eller MR undersøkelse av hodet og øyehulene. Det er også indikasjon for å analysere blodprøver for stoffskiftet, siden du presenterer symptomer på press bak øynene. Lesebrille er trolig bra og uavhengig av det andre du adresserer, men erstatter ikke en medisinsk utredning av kronisk hodepine og svimmelhet med press bak øynene. Spørsmålet om prismebriller vil jeg helst ikke ta stilling til , da jeg ikke kjenner til skjelevinkelen din, men generelt kan man si at prismer kan være med på å forverre situasjonen på lengre sikt, selv om de på kortere sikt avlaster ved lesing.

Håper dette kunne være med på å hjelpe deg noe mer på vei.