Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvorfor kommer det blødninger i øyet mitt?

Spørsmål

Hei. Jeg er en kvinne på 56 år. For tre år siden hadde jeg en større blødning på mitt venstre øye. Kom helt plutselig uten noen hendelser i forkant. Ble undersøkt av flere øyeleger og siden hele glasslegemet var fullt av blod hadde jeg bare en liten rest av sidesyn igjen. Det ble foretatt en vitrektomi tre uker at blødningen oppsto. Da viste det seg at det var en arterie som hadde blødd og ingen kunne egentlig si noe om hva som hadde forårsaket dette. Etter det har jeg hatt en gråstæroperasjon på det øyet og en behandling for etterstær. Den siste ble gjort i januar i år. Jeg ser veldig bra i skarpsynet, fordi blødningen lå rundt det, men har en blind flekk/tåkete flekk rundt skarpsynet. For tre uker siden fikk jeg noen små blødninger i høyre øyet. Disse var helt forskjellig fra den forrige, kom syv stykke i løpet av 5 dager. Har vært hos øyelege og denne gangen er den en vene som har blødd. Hun kan ikke si noe om hvorfor jeg har blødd. Har ikke hatt noen tilfeller av at jeg har vært uten syn, men har nå en del blod som flyter rundt inne i øyet. Siden de ikke kan se hvorfor dette har skjedd skal jeg utredes for amaurosis fugax. Men jeg har ikke opplevd å miste synet helt. Jeg skjønner ikke noe av dette og er urolig. Har du noen tanker om dette. Har ikke diabetes og ikke så høyt blodtrykk at dette kan forklare en sånn blødning sier fastlegen min. Begge disse blødningen kom mens jeg hadde migreneanfall, noe jeg har en del av.

Kvinne 56
Svar

Hei kvinne 56 år. Du beskriver at du har fått flere blødninger i glasslegemet på et øye. Dette har skjedd over tid. Først i det venstre øyet som måtte opereres med utskiftning av glasslegemet og deretter grå stær og-etterstæroperasjon. Nå er det  blødninger på det høyre øyet og det er usikkert hvorfor du har det. Du skriver at du er blitt utredet , men skriver ikke helt hva som er undersøkt.  En må undersøke blødningsfaktorer,  om du har sukkersyke,  blodtrykket dtt, om du tar blodfortynnende midler mm. Videre kan det være grunlag for å foreta undersøkelser med tanke på infeksjoner og forhold ved hjertet, EKG og ekko av halspulsårer.  I og med at blødninger kommer så ofte kan diabetes være nærliggende med blodårer i  netthinnen som et resultat av en  diabetes som kunne trenge justering . Likevel er det litt usannsynlig at tidligere øyeleger skal ha kunnet overse dette, så det er lite sannsynlig. Like fullt bør tilsvarende undersøkelser gjøres. Migrenenafall er plutselige sammentrekninger av årer i hodet eller tilførende årer og disse spasmene kan gi litt redusert sirkulasjon i korte perioder.  Migrene og amaurosis fugax er ikke helt ubeslektet og utredes egentlig litt på samme vis - hos indremedisiner eller nevrolog. Det er lite trolig at du har tendens til blodpropper, men dette bør også utredes ved de rette blodprøver. egen øyelege kan foreta bilder og se om det er noen små årer med utposninger på, og  det kan gjøres en fluorescensangiografi på lokal øyenavdeling, som vil kunne avdekke om noen bloårer lekker/blør. Dersom de ikke sitter for sentralt, kan en vurdereå utføre laser på disse for å "sveise " dem tette.  I alt er det mye som kan/burde utredes, men  som regel stopper disse blødningene opp av seg selv.  Utredning kan likevel være på sin plass, for å finne diagnose og for å kunne gi behandling. 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-