Vannrette linjer bøyer seg i mitt høyre øyes sysnfelt. Hva kan det være ?

Spørsmål

Høyre øye. har blitt oppmerksom på en "flekk" akkurat i fokuspunktet. Den gjør at området blir uklart og fortegnet. For eksempel når jeg ser på bilskilt på bilen et stykke foran så blir 1-2 bokstaver/tall i skiltet uskarpt/utvisket og skiltets vannrette linjer (topp og bunn) bøyes opp og ned. Når jeg ser på PC skjerm med høyre øye og fokuserer på vannrette linjer så får disse en liten bøy opp eller ned akkurat der jeg fokuserer. På PC skjermen med vanlig tekst blir 1-3 bokstaver uklare.

Svar

Hei,. Mann 56 år.

Du har nylig merket en flekk i høyre øyets fokusområde og det at vannrette linjer bøyer seg når du ser på dem med dette øyet.
Det at linjer bøyer seg i fokusarealet, tyder på at det kan være noe med den gule flekken i øyet. Den gule flekken er det stedet i netthinnen der skarpsynet sitter, der det er flest sanseceller av typen tapper.
Rundt dette er det flest staver som står for mørkesyn og oversikt / sidesyn.

Det er viktig at du får en utredning av om det kan foreligge en prosess i skarpsynet - gule flekken. Dette kan gjøres hos øyelege, dit du blir henvist av din fastlege, evt. av din optiker. Øyelegen vil kunne diagnostisere videre og avgjøre hvorvidt dette skal behandles og henvise deg videre i så tilfelle.

Jeg ønsker deg lykke til med dette.