Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Synsmålinger for førerkortattest

Spørsmål

Jeg har hatt kontakt med 2 optikere; de er i senere tid uenige om hvorvidt jeg ser godt nok til å inneha førerkort. Dette gir seg utslag i at mens den ene gir meg visus på 0,6 får jeg hos den andre 0,45. Det er videre en forskjell i poengskalaen de bruker ved at den som gir meg høyest poeng bruker noe de betegner bin. Jeg antar det er en forkortelse men vet ikke hva det innebærer. Finnes en forklaring på dette uttrykket? Utviklingen av synsstyrken de siste 5-6 år er fra 0,8 til 0,6 for den høyeste poengskalaen med den laveste ca 25 % lavere. Når synsstyrken ligger i området som vist over foreligger åpenbare konsekvenser. Ved jevn fordeling av feil mellom optikerne ligger man på mellom 50 og 55 prosent. Dersom feilmåling knyttes i hovedsak til en av dem er sannsynlige alternativer ett av to: 1) Personer med for svakt syn har førerkort. 2) Personer er urettmessig fratatt førerkort. Er uoverensstemmelser mellom optikere i slik størrelsesorden vanlig? Hvem avgjør saken?

Mann 82
Svar

Hei.


"Bin" betyr binokulært, og betyr "begge øyne". 

Du spør så:

"Er uoverensstemmelser mellom optikere i slik størrelsesorden vanlig?"

Nei, det er det ikke. 


Og begge tallverdiene kan naturligvis ikke være korrekte. Enten er det ene korrekt, eller så er det andre korrekt, eller så kan det være noe midt i mellom.

Hvis jeg var deg, ville jeg ha oppsøkt en tredje optiker for å få målt synet. Får du da et tall som er nogenlunde likt det ene av de to tallene, så er det tall du kan stole på, og du kan se bort fra det avvikende svaret.


 Hvem avgjør saken?

Du må uansett gå til  fastlegen din for å få en legeattest for førerkortet, og i denne skal resultatet av synstesten skrives inn, og legen skal da vurdere om resultatet (dvs synet ditt) tilfredstiller kravene til førerkort. Ta derfor med deg resultatene av synsprøvene til fastlegen din. Og hvis du nå velger å få en måling hos en tredje optiker, og du da får to nogenlunde like resultater, så er det disse du skal ta med til legen din, for de er da etter alt å dømme til å stole på, mens det ene avviktende resultatet kan innebære en målefeil.


Håper det var greie svar og råd. Lykke til.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-