Nanophthalmos

Spørsmål

Dersom en person har fått påvist nanoftalmus - vil det medføre at hun på sikt mister mesteparten av synet?
En lege informerte oss nylig om at linsen vil vokse og etter hvert oppta så stor plass i et lite øye, at trykket øker og fører til vesentlig synstap.

Dette ville mest sannsynlig skje ved 30-40 års alder - synstapet er aldersbetinget. Fins der adekvat behandling/operasjon som kan hindre denne utviklingen, f.eks ved å skifte ut den voksende linsen med en kunstig - før skaden blir for stor?

Jeg lurer også på om vi i Norge har god kompetanse på dette feltet.

Svar

Kjære kvinne

Du spør om en person med nanophthalmos på sikt vil miste mesteparten av synet, og om linsen som er stor i forhold til et lite øye nødvendigvis vil føre til trykkstigning og tap av syn.
Tilstanden Nanophthtalmos er en tilstand som kan defineres på flere måter. Øyets akselengde er blant mange andre faktorer to standardavvik kortere enn gjennomsnittet, det vil si et ekstremt kort øye med grunt fremre kammer - altså den delen av øyet som er foran linsen. Det er her avløpet av kammervann skjer, og det er her avløpet kan bli trangt med påfølgende stigning av trykket i øyet. Kalkuleringen av linsestyrken før operasjon kan bli unøyaktig grunnet denne anatomiske forandringen.
Under operasjonen, kan det grunne kammeret, liten hornhinnediameter og trykk fra bakre del av øyet gjør kirurgien svært vanskelig, selv om det kan være store individuelle forskjeller i anatomien.
Blant disse øynene er ingen like, hvilket gjør det å svare definitivt på dine spørsmål umulig, uten å ha sett øynene det gjelder.
Som du ser, vil det være meget viktig å veie fordeler og gevinst av operasjon opp mot risiko og komplikasjoner. Dette vil si at det å operere slike øyne "for sikkerhets skyld" , for å forebygge utviklingen av glaukom ikke er tilrådelig. Nanophthalmiske øyne med den type mulige risikomomenter bør følges tett av egen øyelege og egen universitetsøyeavdeling. Avdelingene våre i Norge har meget god kompetanse på disse feltene og optimalt utstyr til å undersøke og dokumentere de kliniske funn. Vi har også ekstremt dyktige kirurger på feltet som vil kunne ivareta disse øynene og pasienten på best mulig måte. Jeg vil altså ikke råde deg til å automatisk søke hjelp utenfor Norges grenser. Amblyopia - dovent øye er mer vanlig i øyne med nanophthalmi, og man bør derfor som pasient ha realistiske forventninger til synskraften, både før og etter en evt. operasjon før man går videre med eventuelle inngrep.

For videre lesning vil jeg vise til litteraturen nedenfor. :
Seki M, Fukuchi T, Ueda J, Suda K, Nakatsue T, Tanaka Y, Togano T, Yamamoto S, Hara H, Abe H. Nanophthalmos: quantitative analysis of anterior chamber angle configuration before and after cataract surgery. British J Ophthalmol. June 2012. Olson RJ, Jin GJ, Ahmed IK, Crandall AS, Cionni RJ, Jones JJ, [ed]. Chapter 11: Nanophthalmos, Cataract surgery from routine to complex: A practical guide. SLACK Incorporated, Thorofare NJ, 2011. Cao KY, Sit M, Braga-Mele R. Primary piggyback implantation of 3 intraocular lenses in nanophthalmos. J Cataract Refract Surg. 2007 Apr; 33(4):727-30. Jung KI, Yang JW, Lee YC, Kim SY. Cataract Surgery in Eyes With Nanophthalmos and Relative Anterior Microphthalmos. Am J Ophthalmol. 2012 Jun;153(6):1161-8. http://doctor-hill.com/iol-main/piggyback.htm Werner L,Mamalis N,Stevens S,Hunter B,Chew JJ,Vargas LG. Interlenticular opacification: dual-optic versus piggyback intraocular lenses. J Cataract Refract Surg.2006 Apr;32(4):655-61.

Kilde: https://www.eyeworld.org/