Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Flimmer for øynene, stress og svimmelhet

Spørsmål

Hei.Har nå gått i flere år med flimmer foran øyne og lurer på et par ting angående det. Dette er der hele tiden selv om det ofte forverrer seg utover kvelden. Jeg kan også se at det er bevegelse når jeg har lagt meg og det er mørkt i rommet og med øyne igjen. Noen måneder etter at symptomene startet var jeg hos øynelege, tok MR av hodet samt ble undersøkt av nevrolog.Ingenting ble funnet. Spørsmålet er hva kan årsaken til disse synsforstyrrelsene være.Kan det feks være en hjerneskade, eventuelt kronisk dårlig blodtilførsel i områder som bestemmer synsinntrykket ? Ville ikke dette isåfall bli oppfanget av MR og undersøkelse hos øynelege ? Man hører jo om at stress,bekymringer og angst kan føre til mange plager, men kan det også føre til kroniske synsforstyrrelser ? Er det andre sannsynlige årsaker til en slik tilstand. Var for litt siden og ba om helsjekk hos legen og alle blodprøver var fine

Har også et spørsmål til.Jeg har følt meg uvel med svimmelhet i lengre tid og ba derfor om nødvendige blodprøver. Vil noen av prøvene slå negativt ut hvis man har alvorlige sykdommer som kreft eller hiv. Legen sa jeg var frisk som en fisk og ikke trengte mer utredning men ettersom hva jeg har fått med meg så kan man godt ha kreft selv om alle blodprøvene er bra. Stemmer dette ? Jeg ville gjerne ta ett nytt MR av hodet pga de nye symptomene ( 4 år siden sist )da jeg tenker på muligheten for alvorlig sykdom som hjernesvulst. Synes isåfall at det er dårlig arbeid av legen å konkludere med at ingenting alvorlig kan feile meg.

Mann, 38 år

Svar

Hei! Takk for spørsmålet. Flimmer og synsforstyrrelser er sjelden alvorlig. Det er imidlertid forståelig at du synes dette er plagsomt. Som oftest skyldes slike forstyrrelser blødninger og skader i øyets glasslegeme (corpus vitreum), men siden en øyenlege har sjekket deg, så er nok ikke dette forklaringen.
Det er mulig at slike forstyrrelser kan skyldes skader etter små infarkter og påfølgende dårlig blodgjennomstrømning eller perfusjonen som det kalles.
En MR av hjernen vil ikke kunne si så mye om dette med mindre skaden er stor. Du kan imidlertid be din lege om å henvise deg til en PET- scan, som er en nukleærmedisinsk undersøkelse. Et radioaktivt stoff blir sprøytet inn gjennom armen. Man følger så dette stoffet i hjernen. Dette kan fortelle noe om perfusjonen i de ulike delene av hjernen.
Stress kan føre til at man får et kronisk endret pustemønster. Dette kalles kronisk hyperventilasjon og det er en kjent sak at hyperventilering kan gi både synsforstyrrelser og andre plager. Det er med andre ord viktig å lære seg å stresse ned og å puste med magen.
Du kan nok stole på din lege. Kreft kan ofte vise seg på blodprøver og det samme gjelder HIV.
Imidlertid så synes du nå mest å plaget med svimmelhet og jeg synes nok det bør tas alvorlig og utredes videre. Det finnes flere varianter av svimmelhet, og i dag er det vanligere å undersøke grundig på de underliggende årsakene til at man får svimmelhet enn bare for få år siden. Denne tilstanden er plagsom for svært mange, og man skal for sikkerhets skyld bli utredet slik at man med stor sikkerhet skal føle seg trygg på at man ikke feiler noe alvorlig. Det er i hovedsak 4 elementer som må være på plass for at man skal ha en normal balansefølelse og derav ikke føle svimmelhet.
For det første må balanseapparatet i det indre øret fungere og dets nervebaner være inntakt.
For det andre må leddsansene dine som formidler hvordan kroppens ledd og lemmer beveger seg i forhold til omverdenen sende riktige signaler til hjernen.
For det tredje må du ha et adekvat syn, slik at du kan orientere deg korrekt. For det fjerde må hjertet slå regelmessig og blodtrykket være normalt.
Vi deler videre svimmelhet inn i to typer
Rotatorisk type hvor du opplever karusellignende svimmelhet. Den andre kalles nautisk svimmelhet, fordi det kan minne om at vi befinner oss på en båt som gynger.
Den første er mer vanlig dersom man har en svimmelhet som skyldes forhold i det indre øret. Væske i mellomøret gir sjeldent slik svimmelhet, den gir heller merkbart hørselstap. Den nautiske typen kan skyldes forhold i hjernen, hormonelle forandringer og ikke minst blodtrykket.
Svimmelheten i ditt tilfelle bør kanskje utredes litt nærmere. Det er ikke nok å utelukke svulst på hjernen, når svimmelheten faktisk er et problem i seg selv. Stoffskifteforstyrrelser eller andre hormonelle forandringer bør utredes. Angst og stress er sjeldent hovedårsak til svimmelhet, selv om angstanfall kan utløse svimmelhet.
Det finnes en del sykdommer som kan gi svimmelhet. En av dem er Ménières sykdom er karakterisert med et uregelmessig forløp med hang til spontan bedring i perioder som kan være lange. Det blir derfor alltid vanskelig for både pasienten og legen å vurdere effektiviteten av behandlingen. Dette kan igjen svekke troen hos pasienten om at riktig diagnose har blitt stilt. Det kan være vanskelig å stille riktig diagnose og endelig diagnose må derfor overlates til en spesialist i Øre-nese-hals-sykdommer. Det hører med flere undersøkelser i utredningen av diagnosen. En hørselstest (audiogram) vil vise nevrogent hørselstap for lave lyder (frekvenser). MR- røntgen undersøkelse av hjernen bør også tas for å utelukke svulst på balansenerven.
Man tror Mb. Ménière skyldes en ubalanse i væsken i det indre øre. Enten det er økt væskeproduksjon eller nedsatt reabsorbsjon (oppsuging) av væsken det skyldes, så blir resultatet det samme en ubalanse i væskenivået. Hva som fører til dette vet man ikke.
Symptomene er anfall med svimmelhet, nedsatt hørsel og tinnitus (øresus). Varigheten på disse symptomene varierer fra pasient til pasient og fra gang til gang, fra 2-3 timer opptil 24 timer. Hørselstapet og tinnitus er vanligvis er på et øre og hørselstapet blir vanligvis verre med årene.
Andre sykdommer som må utredes ved svimmelhet er benign paroxysmal posisjonell vertigo (BPPV), akutt labyrintitt, vestibulær nevritt, perilymfatisk fistel, nevrologisk sykdom, anemi, infeksjon, diabetes type 1 og 2, stoffskiftesykdom, syfilis og migrene.
Det anbefales også å unngå kaffe, tobakk og stress for å unngå utløse anfall av svimmelhet.

Lykke til og god bedring!