Fargeblindhet

Spørsmål

Jeg var nylig på sesjon i forsvaret og fikk til min store overraskelse opplyst at jeg var fargeblind. Jeg eller mine foreldre har aldri hatt mistanke om dette. I og med denne diagnosen får jeg problemer med mitt framtidige yrkesvalg som er å søke politiskolen.
Jeg har aldri hatt problemer med mitt fargesyn i praksis, og har ikke vært klar over dette. Også etter at diagnosen ble stilt har jeg "testet" mitt fargesyn i hverdagen sammen med mine foreldre, og såvidt jeg vet kan jeg se og skille alle fargene fra hverandre.
Jeg oppsøkte også en øyelege som testet meg med plansjer med prikker. Hans konklusjon er at jeg er fargeblind, noe jeg finner merkelig(hadde riktignok problemer med å se tallene). Spørsmålet er da: Finnes det andre testmetoder for fargesyn som kan godtgjøre at jeg har bra nok fargesyn for evt. opptak til politihøyskolen el. skoler i forsvaret.

Mann, 19 år

Svar

Hei !

Den testen du har foretatt for ditt fargesyn heter antagelig Ishiharas test.
Det er en vanligste testen, og den "plukker opp" fargeblinde på en effektiv måte.

Det å være fargeblind er imidlertid ikke et "enten-eller" spørsmål, der er en rekke varierende grader av dette.
For å måle dette, er den beste måten en undersøkelse hos øyelege med noe som heter anomaloskop. Dette er en mye mer nøyaktig undersøkelse som måler graden av fargeblindhet.
Der finnes også andre fargesynstester, bl.a. Jæger 1 og lanternetest.

Det er klart at du har muligheten til å få "fintestet" ditt fargesyn hos øyelege, men:

Der finnes forskjellige formelle krav til fargesyn, i en rekke forskjellige skoler og yrker i samfunnet.
Jeg vet ikke hvilke krav som politiskolen setter, formelt sett.

Hvis det er slik at Politiskolen krever helt "firkantet" at du har bestått "Ishiharas test", og du ikke gjør det, så hjelper det vel neppe med ytterligere testing hos øyelege for å finne graden av fargeblindhet.

Men du bør definitivt høre med politiskolen om hva det formelle kravet til fargesyn er, og ikke minst om der er mulighet for å søke dispensasjon, f.eks. ved uttalelse fra en øyelege som evt har foretatt mer nøyaktige undersøkelser (se over)
I en rekke yrker så er der muligheten for å søke dispensasjon hvis man har dokumentasjon fra øyelege, med uttalelser om graden av fargeblindhet / fargesvakhet.

Dette synes jeg du bør finne ut av, før du legger ditt ønskede yrkesvalg på hyllen en gang og for alle. Og nå vet du altså også hva du evt kan foreta deg av undersøkelser.

Ønsker deg lykke til !