Trangvinkelglaukom og skade av synsnerven

Spørsmål

Når det har oppstått skade på et øye, som følge av høyt trykk (trangvinkelsglaucom, ikke akutt glaucom), hvor sannsynlig er det da at trykket har vært høyt i lang tid før skaden er oppstått?

Har en frisk synsnerve høyere toleranse mot høyt trykk enn en som allerede er skadet?
Med andre ord vil en skadet synsnerve komplisere den videre behandling og forløp.

Mvh Marit Tarlebø

Svar

Hei, kvinne 41.
Trangvinkelglaukom kan utvikle seg over kortere og lengre tid. Avløpet gjennom trang vinkel er redusert , og trykket stiger gradvis. Noen ganger kan trykket stige fortere, som for eksempel når vinkelen er trangere og forholdene eller skaper mer press. Det kan være mange årsaker til dette - stor linse, langsynthet som gir liten plass og trange forhold i øyet, inflammasjon, eller en kombinasjon av disse. videre kan det være helt særskilte for hold som råder. Dette fremgår ikke av ditt spørsmål, derfor går jeg ut fra at det er en vanlig trang vinkel som dette gjelder.
Dette besvarer den første del av ditt spørsmål. Tette trykkmålinger ville ha kunnet avdekke hvor fort trykket steg.
Du spør videre om en frisk synsnerve har høyere toleranse mot høyt trykk, enn en allerede skadet synsnerve. Dette vil jeg på generell basis svare bekreftende på , men her igjen er det alltid spesielle forhold som øyelegen vurderer underveis . Disse kan være generell helse, sirkulasjon , røyking , arv, progresjon, synsfeltene med mere.
Vi kjenner av de store data til at en allerede skadet synsnerve ofte vil utvikle noe mer skade, selv om man lykkes med å redusere trykket. Så er det å håpe at tilstanden stagnerer gjennom pågående og vedvarende trykksenkende behandling, kontroll av livsstilsfaktorene og kontroller hos øyelege.
Jeg håper at dette kunne gi deg noen flere svar.
Lykke til for den det måtte gjelde.