Lyse flekker i synsfeltet , 2-5 ganger pr år.

Spørsmål

Har dei siste tre fire åra med ujamne mellomrom opplevd synsforstyrringar i form av lyse felt. Startar med ein liten prikk og utvider seg til ein sikksakkforma halvmåne. Lys på farge og tendens til omriss/aura med litt div farge i kantane. Utvider seg jamt til det heile forsvinn ut av synsfeltet til venstre. Ser fenomenet både med opne og lukka auge og synleg på begge auge. Heile prosessen tek ca 15 - 20 min frå liten prikk til alt er borte. Oppstår både under ro og aktivitet. Ingen smerter eller ubehag. Har ingen sjukdom eller andre problemer med synet utover alderslangsyn. Oppstår 2 - 5 ganger pr år.

Svar

Hei, mann 59 år.

Du beskriver anfallsvise lyse felter i synsfeltene som brer seg ut til aura med sikksakkmønster og som senere etter 15-20 minutter forsvinner ut til siden. Jeg vil anta at dette kan komme med eller uten hodepine, slitenhet etterpå og evt også ledsaget av lukt, smak eller hørselsfenomener, men ikke alltid og ikke nødvendigvis. Det du beskriver høres ut som en klassisk migrene som kommer 2-5 ganger pr år hos deg. Du har ikke stilt et spørsmål etter din beskrivelse, men jeg regner med at du lurer på hva dette er og om det er farlig, om det er noen behandling for det og om du bør undersøkes av øyelege.
Det blir viktig å få fastlegen til å undersøke deg og din generelle helse, blodtrykket og annet, og evt gi deg medisiner som du kan ta for å kuppere anfallet, når det kommer. Det er ikke nødvendig å oppsøke øyelege for dette, men det skader ikke i din alder å få en øyelege undersøkelse, der man kartlegger om du har andre vanlige øyetilstander, for eksempel glaukom (grønn stær).

Jeg ønsker deg lykke til med dette.