Cornea Guttata

Spørsmål

Hei, jeg er nylig operert for grå stær, det si ste øyet for 10 dager siden. Jeg har helt siden det første øynet ble operert for 4 uker siden hatt et grått syn, som ikke ser ut til å endre seg. Legen sier nå at jeg har en arvelig skade som heter Cornea Guttata, og at muligens må ha en operasjon på hornhinnen.Legen var klar over dette før operasjonen, men sa ingenting til meg om dette. Mitt spørsmål er om dette vil bedre seg, og om jeg heller burde vært Vurdert for en operasjon av hornhinnen istedenfor grå stær med en gang.

Mann 71
Svar

Hei, mann, 71 år. 


Du  forteller at du 4 uker etter grå stær operasjon på ett øye fortsatt ser  tåkete. Det er påvist  mulig Cornea Guttata hos deg. Dette er en liten defekt i cellene i hornhinnen som kan medføre  tåkete syn . Det er ikke slik at en transplanterer hornhinner primært , fordi dette er en krevende og  omstendelig  operasjon med  mye innsats fra både lege og pasienten og mange flere muligheter for komplikasjoner enn en grå stær operasjon har.  Som regel føres pasienten til operasjon av grå stær fordi synet totalt sett er blitt dunkelt av flere årsaker. Håpet er da at fjerninga vlinsen og erstatninge med en ny  klar linse kan gi pasienten totalt mer lys inn og bedret skarphet. 

 Selv om det da ligger en guttata på toppen , så  er muligens  resultatet en god del bedre enn før og pasienten bedre tjent med det , enn med en primær  hornhinneoperasjon - som det forøvrig er  meget lang ventetid på.  Det som nå kan skje, er at du og din optiker/ øyelege følger med på synsutviklingen , at du bruker fuktende øyedråper  og  venter noe på  bedring,  før andre tiltak treffes.  Dersom det er  svært redusert syn - som beste korrigerte visus  under 50 %, får en se på mulighetene for behandling videre.   Man kan evt forvente en sakte bedring over tid, men i go med at jeg ikke har sett forholdene, er det vanskelig å bli mer konkret enn dette. 

Jeg ønsker deg lykke til med dette.