Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Generelle og spesielle spøsmål

Spørsmål

Øyelege Rim N. Alme Nedenfor er fra besøk ved St Olav 04.02. «Pasient med sammensatt problemstilling. Han har en bilateral pellucid marginal degenerasjon, mest på venstre øye, sentral og sylinder nokså regulær, derfor torisk IOL med phaso o.s. i 2012. Videre har han en bilateral tørr AMD, slik jeg forstår det mest på venstre øye. Også en bilateral kjent guttata gjennom mange år. Henvises nå med spørsmål om indikasjon på endoteltransplantasjon. Han ligger nok i grenseland med tanke på førerkort, det har han gjort i mange år. Til tross for dilaterte pupiller leser han dog nokså uproblematisk binokulært 0,5 linjen med egen brille på tavle her i dag. I autorefraktor 0,4/0,1.» Slik jeg forstår det stiller man seg avventende når det gjelder endoteltransplantasjon. Så ser jeg at man ved Øyehelseklinikken i Oslo har begynt å behandle pasienter med en metode kalt Valeda – en form for lysbehandling - som kan ha gunstig effekt ved AMD. I et oppslag i Dagbladet finner jeg blant annet følgende: «Man kan si at netthinnen trenes opp til å fungere bedre med Valeda. I likhet med muskulatur som må vedlikeholdes, må også Valeda-behandling gjentas for å ha virkning. Forventningen etter å ha gjennomgått Valeda er at synet skal bli merkbart og målbart bedre. Placeboforsøk viser positivt resultat.» Behandlingen er godkjent i EU i 2018: Hvor lenge antas at man må vente til man kommer etter hos oss, og til at behandlingen blir tilgjengelig over hele landet? Jeg ser at man ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign vil avvente forskningen; dette kan nok ta tid. Er man ikke villig til å støtte seg på forskningen man må anta er utført i EU før godkjenning? Kan det tenkes at det blir mulig å prøve ut metoden ved St Olav/de andre universitetssykehusene - med mulighet for å velge å delta eksempelvis for pasienter hvor gevinst av endoteltransplantasjon anses usikker? Dersom ovenstående har allmenn interesse ber jeg om publisering.

Mann 82
Svar

Kjære mann 82 år . 


Du  har mange spørsmål , og du sender en  oppsummering om din øyestatus fra  St Olavs hospital, der en vil  se an  behovet for transplantasjon av hornhinnenes endotel hos deg . Dette er i seg selv en god behandling, men som alle behandlinger er den avhengig av gode faktorer for å bli vellykket. Disse faktorer kan ligge i metoden og i individet selv, og derfor vil man alltid veie for og imot ut fra de funn som ekspertene gjøre ved undersøkelser av den enkelte pasient. 


Så har du funnet artikkelen om Valeda og stimulering av restceller i macula ved tørr variant av aldersrelatert maculadegenerasjon . 

dette er ikke en behandling som er obligatorisk  for pasienten, på nivå "need to treat" ,men en behandling som kan sees som et supplement som  "nice to treat".  Alle maskiner vi bruker i Norge liker vi skal være FDA kogdkjent eller EU godkjent, men dette betyr ikke at de har en  statistisk signifikant bedring i seg. Dette betyr kun at maskinen er sikker, gjør det den skal og ikke er skadelig -   forenklet sagt. Når vi skal tilby pasienter behandlinger som staten  - les HELFO skal betale for over det offentlige, må lange og gode randomiserte prospektive dobbelblindstudier med cross over design over tid ha vist  at effekten ikke bør tenkes borte, men bør tilbys alle på lik linje i Norge ved gitte diagnoser som det er retningslinjer for. Slke retningslinjer  foreligger ikke for denne behandlingen ved  tørr AMD. Det er en lang vei frem på slike metoder.  Likevel kan det være av gunstighet for en enkeltperson å forsøke, dersom man ønsker dette. Jeg kan ikke forestå noen publikasjoner om dette tema, men regner med at forskere vil jobbe videre med saken og publikasjoner vil følge, dersom resultatene er overbevisende. 


Jeg håper dette kan vær emed på å kaste lys over dine spørsmål . 


beste hilsen Rim N Alme

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-