Øresus og hørselstap

Spørsmål

dette spørssmålet burde kanskje gått til en ønh-lege eller kanskje en nevrolog, men jeg tar sjansen på at det havner i de rette hender

Hørselproblem

For et år siden merka jeg at jeg ikke hørte summetonen i telefonen (ca 500 hz) og at stemmen i telefonen hørtes ”rar” ut fra tid til annen. Dessuten dottefølese og tinnitus som har øket på. (tinnitus på ca 1 khz + 7-8 khz, vesentlig på venstre sida).
Jeg har også i de periodene jeg hører dårlig på venstre øret, blitt veldig ømfindtlig for lyd så som rennende vann, støvsuger, ventilasjon og i det hele tatt lavfrekvent støy – i de dårlige periodene.
Jeg kunne noen ganger høre lite om morgenen på venstre øret, for så å være praktisk talt bra om kvelden igjen, og vv, eller det kunne vare noen dager til uker.
Da jeg har tilgang på frekvensgenerator, kontrollerte jeg frekvensgangen på ørene, v.hj. av denne + hodetelefon, med målinger fra ØNH-avd som refranse og hørselen var generelt svakere på venstre øret.
På frekvenser < 800 – 1000 Hz hørtes lite eller kun dur når situasjonen oppsto. Dette kunne vare opp til en dag eller to til å begynne med, men i løpet av året har de ”dårlige” periodene blitt lengre slik at de nå er nesten konstant. I de ”gode” periodene kan jeg høre ned til 200-250 hz, ikke noe særlig lavere.
Jeg har også blitt ”skvetten”, og skvetter til når det kommer lyd i ellers stille omgivlser, og lyden behøver ikke være sterk heller.
Jeg har vært to ganger på ØNH-avd , første gang var en god periode så det var mislykka. Jeg spurte min primærlege om Meniere, hvilket han ikke trodde, da de tilfelle han hadde opplevd, medførte sterk svimmelhet, hvilket ikke var tilfelle for meg.
Jeg ble sendt på BRA-test, og etter det konkluderte man med at det var et cochelært problem, men legen ville ikke sette noen diagnose.
Tilstanden ble bare verre, og pånytt til ØNH hvor legen konkluderte med:

”Det er som tidligere normal øremikroskopi. Han har klinisk sikker hydrophrenococlearis , dvs kun manifestasjoner fra cochlea. Så langt ikke hatt vestibulære anfall. Han forklares dette som en inkomplett form av morbus Meniere. ”

Jeg kan ikke slå meg til ro med dette, og langt mindre etter å ha lest en artikkel, hvorfra etterflg. er sakset:

Ménières sykdom

Bjørn Rosenberger, leder av HLFs Ménièreutvalget

Ménières sykdom har følgende karakteristiske kjennetegn (symptomer): Attaksvise svimmelhetsanfall (vertigo) av lengre varighet enn 20 minutter, dottfølelse i øret forårsaket av væsketrykkøkning (hydrops), lydforvrengning (hyperacusis) og øresus (tinnitus). Sykdommen kan behandles både medisinsk og operativt, men det finnes ikke noe allment medisinsk hjelpemiddel for Ménière siden sykdommen har forskjellige årsaker. Vanligvis kan pasienten forsøksvis tilbys vanndrivende midler og legemiddelet Betaserc®. Hvis dette ikke hjelper, kan pasienten tilbys gentamycinbehandling eller andre former for operative inngrep. Som et "her og nå-middel" til demping av svimmelheten, kan legen tilby et kvalmenedsettende (antiemetisk) middel, eller et regulært sjøsykemiddel. Da sykdommen også fører enkelte pasienter inn i en angstilstand, kan legen også forordne angstempende midler.
Sykdommen vil med tiden føre til sterk hørselsnedsettelese, og sågar døvhet i det øret hvor sykdommen sitter, hvis den ikke behandles (uthevet av meg)

Jeg tok dette opp med ØNH-avd, men anbefalingen derfra var å: ” la være å prøve medikamenter, da en ikke har funnet noe middel som gir effekt på tinnitus eller hørselsvekkelsen”

Jeg legger ved diagram over noen målinger i løpet av juli. Om nivåene ikke er helt korrekt, viser det i hvert fall forskjellen mellom venstre/høyre.

(klarte ikke å lime inn diagr., men jeg tror de vil være interessante for legens vurdering. dersom jeg får en e-post adr., kan jeg sende dem.)

(8 juli var venstre bra, i forh. til øvrige datoer)

Jeg finner det meget vanskelig kun å sitte å vente på at jeg kanskje skal miste hørselen på venstre øret fullstendig, hvilket det ser ut til å være på god veg imot.
Nå føler jeg at det skjer endringer i det høyre øret også, og er følgelig bekymret. Er det intet som kan gjøres for å stoppe denne utviklingen?

For kuriositetens skyld har jeg lagt ved diagram som viser forandringen en dag jeg merket stor forskjell. Målingene er tatt med ca 6 timers mellomrom


(diagram mangler, se ovenfor)

Relevante sykdommer/medisiner: (Jeg er i 50-årene og har hatt Parkinsons sykdom i ca 5 år, og medisineres med 3x4mg Requip+ 1x10mg Eldepryl + Sinemet 25/100 (1 – 2 tbl.pr dag etter behov)

Mann, 58 år

Svar

Hei!

Vil først beklage noe lang svartid, dette på grunn av at vi per dags dato ikke har ØNH-lege her på Lommelegen og det har derfor tatt litt tid å sette seg inn i problemsstillingen.

Du er nok desverre i en situasjon som mange som plages med symptomer fra hørsels- og balansesystemet vil kjenne seg igjen i, nemlig mangelen på en fullgod forklaring av årsakene til plagene. Det er flere grunner til at det ofte er vanskelig å finne en bestemt diagnose på slike plager. Først og fremst er grunnen at det finnes svært mange forskjellige tilstander som kan gi slike syptomer. Alt fra økt trykk i hjernen til bivirkninger av medisiner kan gi øresus, dotter, nedsatt hørsel, og svimmelhet.
Når det gjelder Menières sykdom så skyldes som du sikkert vet at væskeinnholdet i det indre øret øker slik at man får forhøyet trykk i balanse-og høreselsorganene. Årsakene til at dette skjer er imidlertid fortsatt ukjent.

Når ØNH-legen din ikke anbefaler behandling er nok det først og fremst på grunn av at du kun har symptomer fra cochlea, dette er den delen av det indre øret som har ansvaret for hørselen, mens balansen styres av vestibylen. Det har dessverre vist seg at det først og fremst er symptomene fra vestibylen som lar seg behandle med de metodene som finnes i dag.

Såvidt jeg forstår ut ifra det som ØNH-legen skrev så kunne han ikke helt sikkert konkludere med at det var Menières sykdom som er skyld i plagene dine. Det kan altså være andre årsaker med andre behandlingsmuligheter. Det er selvfølgelig umulig for meg å stille noen sikker diagnose over nettet, til det trenger man en grundig undersøkelse samt en del utstyr. Jeg vil anbefale deg å igjen ta kontakt med fastlegen din for å vurdere ny henvisning henvisning til ØNH-lege, spesielt hvis det er slik at tilstanden har forverret seg de siste månedene. Man har lov å be om såkalt "second-opinion" fra en annen spesialist.

Du må nok dessverre også være forberedt på at dette er en utvikling som ikke lar seg effektivt behandle. På den annen side er det langt fra sikkert at det feiler deg noe som vil føre til fullstendig hørselstap.

Håper dette var til hjelp!