image: Kan min tinnitus skyldes Neurontin?

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan min tinnitus skyldes Neurontin?

Spørsmål

Har hatt tinnitus i over 4 uker, aldri hatt det tidligere. Jeg sendte inn et spm.ang. Neurontin tidligere, men nå har jeg tatt hørselstest og lurer på i hvilken grad det kan utelukke bl.a. ototoksitet.

Har satt opp spørsmål punktvis nedenfor:

1) Fikk tinnitus 5 dager etter seponering av lavdose Neurontin. Er det mulig at tinnitus kommer pga.ototoksitet etter seponering? Ville ikke dette kommet mens jeg gikk på medisinen istedet?

2) Dersom indre øret er skadet (ototoksitet/støyskade), vil dette resultere i noe hørselstap?

3) Har tatt hørselstest hos audiolog og ØNH som viste gode resultater, herunder god hørsel godt innenfor normalen. Ingen ørevoks som tettet igjen. Vil gode res. fra denne utelukke ototoksitet/støy (skade indre øret)?

4) Går fortsatt på Sarotex (tilsammen 2,5 år). Kan denne gi tinnitusen etter så lang tid? Eneste bivirkning jeg har hatt er tørr munn/nedsatt spyttproduksjon.

5) Har over tid hatt mye stress og bekymringer før tinnitusen inntraff grunnet langvarige smerter, mye oppussingsstøy etc. som gjorde meg veldig stresset. Er i tillegg blitt redd for vanlig støy (biltrafikk, høy TV/musikk, høy latter, kraftige stemmer). Vet at stress kan gjøre en allerede tilstedeværende tinnitus værre, men kan stress faktisk trigge frem tinnitus?

Fastlegen mener tett øretrompet kan være årsak. Symptomene mine er: bilateral høyfrekvent pipelyd men oppleves mye kraftigere på høyre øre, Valsalva manøver gjør umiddelbart pipelyden verre (i det jeg holder trykket + i etterkant), etter dusj oppleves pipelyden alltid høyere, drypping av olje inn i øret øker pipelyden UMIDDELBART når oljen drypper ned i øregangen for så å avta.

Har dotter i ørene 24/7 men jeg hører svært godt (alltid følelsen av at jeg kan/bør utligne trykket noe jeg har hatt hele livet, men gjør det sjeldnere pga forverringen av pipelyden). Er livredd for varige skader i indre øret, så håper dette kan utelukkes. Hva er dine tanker?

Kvinne 27
Svar

Hei.

Jeg skal forsøke å besvare dine spørsmål ett av gangen nedenfor, men vil gjerne innlede med å si at dette er spørsmål du burde ta opp med en ØNH-lege. Det har vi dessverre ikke på Lommelegen.no for tiden, men din fastlege kan henvise deg for dette om ønskelig, eller fastlegen kan diskutere det med en ØNH-lege.

1)Fikk tinnitus 5 dager etter seponering av lavdose Neurontin. Er det mulig at tinnitus kommer pga.ototoksitet etter seponering? Ville ikke dette kommet mens jeg gikk på medisinen istedet?

Det er vanskelig å se for seg at du får tinnitus som følge av Neurontin 5 dager etter at du sluttet med det. Skulle Neurontin ha gitt deg tinnitus, ville det etter alt å dømme ha kommet mens du faktisk brukte den.

2)Dersom indre øret er skadet (ototoksitet/støyskade), vil dette resultere i noe hørselstap?

Skader i indre øret kan naturligvis gi hørselstap, generelt sett. Men nå har du heldigvis ikke noe hørselstap, forstår jeg, og det er bra.

3)Har tatt hørselstest hos audiolog og ØNH som viste gode resultater, herunder god hørsel godt innenfor normalen. Ingen ørevoks som tettet igjen. Vil gode resultater fra denne utelukke ototoksitet/støy (skade indre øret)?

Støy og ototoksiske substanser vil kunne gi hørselstap og/eller tinnitus. Du har ikke hørselstap, men tinnitus. En normal audiografi / hørselstest forteller ikke noe direkte om din tinnitus og årsaken til den. Den forteller kun at din hørsel heldigvis er normal.

4)Går fortsatt på Sarotex (tilsammen 2,5 år). Kan denne gi tinnitusen etter så lang tid?

Det er ingen umulighet. Tinnitus er en sjelden men kjent bivirkning av Sarotex. Bivirkninger kan oppstå med en gang man begynner med et medikament, men også senere i forløpet. Jeg kan naturligvis ikke fastslå for deg at dette er årsaken i ditt tilfelle, men rent generelt sett er det en mulighet. Kanskje du burde forsøke deg uten Sarotex i en periode på noen uker, for å se om din tinnitus da forsvinner. Det er den eneste muligheten du har for å finne ut om det er Sarotex som er årsaken til din tinnitus, og jeg hadde nok valgt å forsøke det, om jeg var deg.

5) Har over tid hatt mye stress og bekymringer før tinnitusen inntraff, grunnet langvarige smerter, mye oppussingsstøy etc. som gjorde meg veldig stresset. Er i tillegg blitt redd for vanlig støy (biltrafikk, høy TV/musikk, høy latter, kraftige stemmer). Vet at stress kan gjøre en allerede tilstedeværende tinnitus verre, men kan stress faktisk trigge frem tinnitus?

Stress og psykologiske faktorer kan i utgangspunktet produsere og fremkalle nærmest de fleste fysisk følbare symptomer, også tinnitus. Det er også slik at stress kan gjøre en svært mye mer oppmerksom på sanseopplevelser som en ikke legger merke til ellers, for eksempel tinnitus. Svært mange mennesker kan ha en tinnitus som kun kan høres om en bestemmer seg for å prøve å legge merke til den, og som en til vanlig fortrenger og ikke hører. Som følge av langvarig stress og psykiske påkjenninger kan dette "filteret" i psyken fungere dårligere, slik at en derved legger merke til ting som en ikke til vanlig merker, som for eksempel øresus. Det er følgelig fullt mulig at dette kan være hele eller deler av forklaringen på din tinnitus. Og dette henger igjen sammen med dette med at den mest effektive behandlingen av tinnitus, er psykologisk, det vil si å "avlære" seg å legge merke til og å bry seg om en tinnitus. Vi har alle i utgangsgpunktet en ualminnelig god evne til å fortrenge sanseopplevelser som ikke har noen informasjonsverdi for oss, og det er denne vi kan og bør ta i bruk ved tinnitus. Tenk for eksempel på en flytur: Hvis du sitter i en god samtale med nabopassasjeren, eller leser en veldig engasjerende bok, så hører du overhodet ikke den svært høye duren fra flymotorene i det hele tatt. Og et høylytt ventilasjonsanlegg som du oppholder deg i hele dagen, hører du ikke før det øyeblikk duren plutselig stopper. Den har vært der hele tiden, men du har ikke hørt den fordi hjernen din har filtrert det vekk, siden det ikke hadde noen informasjonsverdi for deg.

Jeg håper svaret og rådene kan være til nytte for deg. Lykke til.

Les mer om tinnitus her

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-