Væske i mellomøret

Spørsmål

hei. Jeg har hatt en del problemer i et halvt års tid. Det dreie seg hovedsaklig om svimmelhet og dott i ørene. Hadde det samme for 1 og et halvt år siden,ble da sendt til ct uten at di fant noe galt. Det gikk over etter noen mnd og jeg ble helt bra. Så etter nesten et år kom det tilbake. Er veldig svimmel i perioder men føler meg nesten aldri helt bra. Også dott i ørene nesten konstant. Har litt vondt i hodet men d er sjelden. Var til lege for ei uke siden å han sa jeg hadde ei væskeansamling i øret. Men kan dette være grunnen til å være svimmel i 6 mnd? Det blir verre når jeg f.eks er på et kjøpesenter,på jobb går det greit men når jeg kommer hjem og setter meg ned blir det verre. Er i god fysisk form å var veldig lite syk før dette. Gutt 25

Mann, 25 år

Svar

Hei!

Takk for spørsmålet.

Væske i mellomøret kan avgjort gi svimmelhet, men væske i mellomøret pleier jo å bli absorbert etter hvert.
Ved svimmelhet er det en rekke forhold som må utredes. Jeg kan ikke stille noen diagnose over nett, men jeg kan gi deg en pekepinn på hvor du må lete. En kommentar er at jeg vil anbefale MR undersøkelse av hodet, spesielt av den såkalte cerebropontine vinkel.
Det finnes flere varianter av svimmelhet, og i dag er det vanligere å undersøke grundig på de underliggende årsakene til at man får svimmelhet enn bare for få år siden. Denne tilstanden er plagsom for svært mange, og man skal for sikkerhets skyld bli utredet slik at man med stor sikkerhet skal føle seg trygg på at man ikke feiler noe alvorlig. Det er i hovedsak 4 elementer som må være på plass for at man skal ha en normal balansefølelse og derav ikke føle svimmelhet.
For det første må balanseapparatet i det indre øret fungere og dets nervebaner være inntakt.
For det andre må leddsansene dine som formidler hvordan kroppens ledd og lemmer beveger seg i forhold til omverdenen sende riktige signaler til hjernen.
For det tredje må du ha et adekvat syn, slik at du kan orientere deg korrekt. For det fjerde må hjertet slå regelmessig og blodtrykket være normalt.
Vi deler videre svimmelhet inn i to typer
Rotatorisk type hvor du opplever karusellignende svimmelhet. Den andre kalles nautisk svimmelhet, fordi det kan minne om at vi befinner oss på en båt som gynger.
Den første er mer vanlig dersom man har en svimmelhet som skyldes forhold i det indre øret. Væske i mellomøret gir sjeldent slik svimmelhet, den gir heller merkbart hørselstap. Den nautiske typen kan skyldes forhold i hjernen, hormonelle forandringer og ikke minst blodtrykket.
Svimmelheten i ditt tilfelle bør kanskje utredes litt nærmere. Det er ikke nok å utelukke svulst på hjernen, når svimmelheten faktisk er et problem i seg selv. Stoffskifteforstyrrelser eller andre hormonelle forandringer bør utredes. Angst og stress er sjeldent hovedårsak til svimmelhet, selv om angstanfall kan utløse svimmelhet.
Det finnes en del sykdommer som kan gi svimmelhet. En av dem er Ménières sykdom er karakterisert med et uregelmessig forløp med hang til spontan bedring i perioder som kan være lange. Det blir derfor alltid vanskelig for både pasienten og legen å vurdere effektiviteten av behandlingen. Dette kan igjen svekke troen hos pasienten om at riktig diagnose har blitt stilt. Det kan være vanskelig å stille riktig diagnose og endelig diagnose må derfor overlates til en spesialist i Øre-nese-hals-sykdommer. Det hører med flere undersøkelser i utredningen av diagnosen. En hørselstest (audiogram) vil vise nevrogent hørselstap for lave lyder (frekvenser). MR- røntgen undersøkelse av hjernen bør også tas for å utelukke svulst på balansenerven.
Man tror Mb. Ménière skyldes en ubalanse i væsken i det indre øre. Enten det er økt væskeproduksjon eller nedsatt reabsorbsjon (oppsuging) av væsken det skyldes, så blir resultatet det samme en ubalanse i væskenivået. Hva som fører til dette vet man ikke.
Symptomene er anfall med svimmelhet, nedsatt hørsel og tinnitus (øresus). Varigheten på disse symptomene varierer fra pasient til pasient og fra gang til gang, fra 2-3 timer opptil 24 timer. Hørselstapet og tinnitus er vanligvis er på et øre og hørselstapet blir vanligvis verre med årene.
Man antar at ca. 4000 mennesker lider av Meniérès sykdom i Norge. Det er ingen kjønnsforskjell og sykdommen viser seg som oftest i 30 – 50 års alderen. Migrene er påvist å ha en sammenheng med lidelsen. Stress synes å kunne utløse svimmelhetsanfall hos pasienter med sykdommen.
Andre sykdommer som må utredes ved svimmelhet er benign paroxysmal posisjonell vertigo (BPPV), akutt labyrintitt, vestibulær nevritt, perilymfatisk fistel, nevrologisk sykdom, anemi, infeksjon, diabetes type 1 og 2, stoffskiftesykdom og migrene.

Lykke til med videre utredning, og god bedring!