Redusert luktesans etter neseplastikk

Spørsmål

Jeg hadde en agressiv neseplastikk for 4 år siden, kirurgen gjorde mer enn avtalt, og jeg har etter dette ikke fått tilbake luktesansen min, den er kanskje 10% av 100%.
Smakssansen er heller ikke slik den var, jeg har vanskelig for å plassere aromaer i smaker.
Jeg hadde også rennende nese i nesten 3 år, men dette opphørte.
kirurgen sa at hans kompetanse ikke strakk til for å kunne rette opp i struktur skaden som har skjedd så jeg fikk utført en nese revision hos en annen klinikk.
Begge sider av nesen var kollapset og mye av strukturen var ødelagt som et resultat av den første operasjonen. Det ble da sagt at luktesansen anntageligvis kom tilbake da dette handlet om dårlig luftpassasje.
Over ett år etter re-operasjonen så er luktesansen fortsatt dårlig eller ikke tilstedeværende, selv om jeg har fått bedre luftpassasje.
Jeg har fått opplyst at ved en agressiv neseplastikk så kan det skje at det kan oppstå skade på olfactory nerven og cribriform platen og at dette sannsyligvis er grunnen for at luktesansen er så og si ikke tilstedeværende.
Dette er noe som ikke snakkes så mye om og det er vanskelig og finne informasjon om det.
Det jeg lurer på er om det kan være tilfellet, att olfactory nerven og cribriform platen er blitt skadet ?

Svar

Hei!

Det er svært lite trolig at selve luktenerven eller skalletaket (nervus olfaktorius og den cribriforme platen) har blitt skadet direkte ved nesekirurgi. Dette sees heller ved større traumer med høy energi som ved bilulykker og lignende, eller ved inngrep i bihulesystemet nært skalletaket. Det er likevel en mulighet for at kirurgi skaper en sekundær betennelse i tilhelingen som gjør at nervefibrene i slimhinnelaget blir påvirket og derav får redusert funksjon i etterkant. Dersom man fortsatt har besvær over tre måneder etter inngrepet og man ikke kan påvise åpenbare strukturelle feil i nesen som nesepolypper eller andre blokkeringer i nesen så vil man kunne få en nedsatt luktefunksjon også i tiden som følger. Betennelser i slimhinnene i nesen kan dog bedres ved bruk av lokale steroidesprayer som nasonex, flutide nasal dråper og evt kortvarig bruk av kortison i tablettsform (30-40 mg i 6-10 dager). Dersom dette ikke er forsøkt, så kan du diskutere dette med legen din. Lykke til!