Steroidespray og neseblod

Spørsmål

Jeg har fått Rhinocort nesespray av fastlegen mot tett nese. Har astma, allergiprikktest viste ingen allergier. Bruker også Aerius mot kløe, og tett nese, hvilket ikke gir noen bedring.
Etter 3 dager med Rhinocort blør jeg neseblod, noen dråper flere ganger dagen. Har prøvd at skylle med rikelig med saltvann, men føler at jeg blir mere tett da.Har aldri hatt problem med neseblod førr.
Er det vanlig med nesepolyper ved astma? Hvordan behandles de hvis jeg ikke kan bruke steroider i nesen? Eller er det bare at fortsette med spray, og neseblodet gir seg etterhvert? Føler at hele neseslimhinnen er svært irritert.

Relevante sykdommer/medisiner: Astma. Symbicort. Aerius.

Kvinne, 43 år

Svar

Hei!
Det er en overhyppighet av astmatikere blant de som også har rhinitt og kronisk sinusitt samt polyppose. Behandling av inflammasjonen i de øvre luftveiene kan bedre kontrollen av astmasykdommen, hvilket gjør at vi antar det finnes en immunologisk forbindelse mellom sykdommene.

Det finnes ulike typer med reseptbelagte steroidesprayer, og de har noe ulike tilsetningsstoffer hvilket gjør at noen kan reagere litt forskjellig på de. Enkelte merker en viss lukt, andre kan synes det svir litt, og noen kan få lettere neseblødning.

Det man skal gjøre er å skifte preparat til en mer velegnet steroidespray. Det finnes preparater med glycerol i tilsetningsstoffet som gjør at neseslimhinnen ikke tørker ut (eks Nasonex). Det er viktig at du fortsetter med nesesprayen i minimum 6 uker slik at den får tid til å virke. Lykke til!