Nedsatt hørsel?

Spørsmål

Jeg har tatt hørselstest (audiometri) hos bedriftshelsetjenesten i dag fordi jeg var utsatt for et lydtraume på jobben. Testen viser at jeg hører innenfor normalområdet. Likevel føler jeg at jeg hører litt dårligere, særlig stemmer. Er det noe mer jeg kan gjøre med dette nå. Skal jeg be om henvisning til ØNH lege?

Kvinne 49
Svar

Hei

En hørselstest kan være så mangt. Den vanligste, som jeg tenker du har fått utført, er å teste med pipelyder av ulik frekvens og styrke. Dersom denne testen er innenfor normalen, så er det veldig sannsynlig at du hører like godt som du gjorde før lydtraumet. For en mer sikker test av hørselen, så må det i tillegg utføres en såkalt "taleaudiometri". Dersom bedriftshelsetjenesten ikke tilbyr dette, så kan du be bedriftslegen om henvisning til en ØNH lege som har audiograf.

Dersom du er usikker, så ber du om en henvisning!

Lykke til!