Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Vondt på høyre side av halsen i 3 mnd

Spørsmål

Jeg har hatt sår og vond hals konstant i 3 måneder. Begynte med en forkjølelse i slutten av juni. Den ga seg fort, men halsen er sår og til tider vondt å svelge. Det ligger kun på høyre side. Noe jeg syns er litt merkelig. Og til tider også vondt opp mot høyre øre. Har vært hos lege og ØNH lege. Min fastlege tror problemer ligger i at jeg ikke har hatt noe særlig søvn på 4 år, pga sønn med div sykdom/ plager, og ingen avlasting. Og at virus henger lenge i. Så vil liksom ikke ta det noe videre, men bare avvente. Jeg selv tror kanskje det er noe mer og lurer på hva man kan ta av videre undersøkelser for å sjekke hals. Ultralyd, CT, MR?? Jeg er også endel svimmel og innimellom hodepine. I helgen var halsen veldig vond, uten at jeg er noe forkjølet. Mandlene har i disse månedene aldri vært vonde, som ved forkjølelse. Er veldig plagsomt og i tillegg tenker jeg mye på hva det kan være og klarer ikke helt å slå meg til ro med virus. Har i løpet av de siste ca 1,5- 2 årene hatt lungebetennelse, bihulebettenelse influensa, streptokokker og forkjølelser. Jobber med små barn og i tillegg ett astmabarn selv, så ble smittet lett av sykdommer. Muligens forårsaket av svakt immunforsvar pga søvnmangel. Aldri blitt så lett syk før i tiden. Vært ganske bra de siste 6 måneder uten sykdom, utenom hals og smerter mot øret. Er litt redd for om det kan være mer alvorlig sykdom som ligger bak. Tok blodprøver for ca 2-3 måneder siden og de var fine. Er for tiden delvis sykemeldt for å se om det hjelper på. Hilsen meg

Kvinne 43
Svar

Hei.


Du jobber med små barn, hvilket gir betydelig økt risiko for smitte av luftveisinfeksjoner, og i tillegg er det fullt mulig at du kan ha et midlertidig nedsatt immunforsvar for tiden pga søvnmangel over lang tid, slik du selv og legen din er inne på. Det er enhver grunn til å tro at dine mange infeksjoner de siste par årene kan forklares fullt og helt ut fra slike forhold. Nå har du imidlertid vært lite syk siste 6 månedene, men du har konstant vondt i halsen på høyre side og opp mot øret. Fastlege og ØNH-lege har du vært hos, og det kan se ut som at ØNH-legen ikke fant noen tegn til sykdom hos deg (?), siden du ikke skriver noe om dette. Jeg vet ikke hva slags undersøkelser du gjennomgikk hos ØNH-legen, men det er svært viktig at ØNH-lege får se ned i svelget på deg, med fiberoptiske hjelpemidler, for da vil en kunne se evt sykdomsforandriner direkte. Hvis ikke det ble gjort, synes jeg du skal tilbake til en fornyet ØNH-undersøkelse. Og det synes jeg egentlig uansett, for du har jo plager som ikke ser ut til å gå over med tid. Det at de er ensidige, taler imot "psykologiske" forklaringer som søvnmangel osv. Søvnmangel og slitenhet kan gi utrolig mange slags symptomer, men ikke assymetriske plager / smerter slik du har.  Det kan naturligvis også være langvarige etterplager etter alle infeksjonene du har hatt, det er ikke på noen måte sikkert at du faktisk har en sykdom her og nå, som lar seg påvise. Det er også en mulighet du bør være klar over, så ikke du tar for gitt at du har "noe uoppdaget". Du lurer på om du bør undersøkes videre med bildeundersøkelser. Det er vanligvis ikke formålstjenlig å ta bilder av noe som helst uten at man vet hva man leter etter eller evt mistenker, så jeg vil ikke entydig anbefale deg dette. Men det kan tenkes aktuelt, og for å få det vurdert, så vil jeg igjen komme tilbake til mitt råd om en fornyet undersøkelse av ØNH-lege om dette nå etterhvert ikke viser noen avtagende tendens. Da vil ØNH-legen vurdere om du trenger noen videre utredninger f.eks. med bildeundersøkelser. 

Oppsummert: Bruk noe tid på å se om det avtar etterhvert, for stor sannsynlighet for uoppdaget sykdom klinger ikke dette i retning av, men om det ikke gir seg, så er fornyet ØNH-undersøkelse utvilsomt den rette enden å begynne i. 

Lykke til.