vestibularisnevritt og plantemedisiner

Spørsmål

Skolemedisinen ser ut til å stå temmelig hjelpeløs overfor vestibulitt. Kjenner du til plantemedisiner som hjelper mot vestibulitt?

Mann, 52 år

Svar

Hei!
Jeg forstår det slik at du mener vestibularisnevritt. Vestibulitt brukes også om en irritasjonstilstand rundt skjedeåpningen hos kvinner, men i og med at du er en mann..!
Vestibularisnevritt er det medisinske uttrykket for en betennelse i nerven som går mellom balanseorganet og hjernen.Selv om sykdommen er ufarlig, og nesten alltid går helt over av seg selv, kan den virke skremmende og svært ubehagelig.
Symptomene er ofte plutselig innsettende ustøhet, kvalme og oppkast som kan vedvare i lang tid. Noen ganger starter symptomene i forbindelse med en virusinfeksjon (forkjølelse, influensa el.l.), men ofte begynner svimmelheten helt plutselig, tilsynelatende uten noen bestemt årsak. Svimmelheten går over av seg selv i løpet av et par dager, men ustøheten varer oftest i 1-2 uker.
Årsaken til vestibularisnevritt er en plutselig lammelse av balanseorganet i det indre øret på en side. Man vet ikke sikkert hvordan dette skjer, men man antar at det skyldes en virusinfeksjon i balansenerven (derav navnet vestibularisnevritt).
Ettersom vestibularisnevritt går over av seg selv, er det ikke nødvendig med noen medikamentell behandling. Kvalmestillende medikamenter som f.eks. Stemetil, kan imidlertid lindre symptomene noe de første 1-2 dagene. Ellers er det viktig med sengeleie slik at man unngår raske hodebevegelser, som ofte forverrer svimmelheten. Etter 2-3 dager har svimmelheten oftest gitt seg noe, og det er da viktig å starte med aktivitet for å trene opp balansefunksjonen . Jo mer man klarer å være oppe og i aktivitet, desto fortere kommer man tilbake i normal funksjon.

Jeg vet ikke hvilke symptomer som har vært mest plagsomme for deg. Svimmelhet? Kvalme?
Jeg kjenner ingen naturmedisiner som virker mot vestibularisnevritt, men gingko biloba har vist å være noe effektiv mot svimmelhet, men da gjerne ut fra en svimmelhet som skyldes nedsatt sirkulasjon til hjernen. Jeg har derfor vanskelig å tro at det skal hjelpe.
Dette hjalp deg lite, men tror nok at med litt tålmodighet vil symptomene gi seg uten spesiell behandling.