Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tinnitus, smerte og kløe i øret

Spørsmål

Hei! I sommer fikk jeg tinnitusplager, som min fastlege trodde var på grunn av høyt blodtrykk, og satte meg på betablokker. Dette viste seg å la liten effekt. Samtidig med dette fikk jeg irritasjon/kløe/lette smerter i høyre øret. Jeg har fått behandling hos både akupunktør, osteopat og kiropraktor, men har ikke kommet til rette med problemene. Kiropraktoren har jobbet med sternocleidomastoid (SCM) samt omkringliggende muskler som var svært stive, og da intensiverte kløen og smerten seg i det høyre øret. I tillegg ble det mer susing i det høyre øret. Jeg vet at SCM- myalgi kan forårsake tinnitus, og jeg har hele tiden håpet at dette kan løses ved å jobbe muskulært. Jeg kjenner en klar sammenheng mellom SCM-muskelen og øreproblemene. Hva kan jeg gjøre for å løse dette? Kan smerten og kløen i øret komme fra noe annet enn SCM, da det er en sammenheng mellom SCM, kløe i øret og tinnituslyden? Jeg skal ha MR-undersøkelse om et par uker, kanskje det vil gi flere svar?

Mann 48
Svar

Hei.


Dette spørsmålet burde ideelt sett vært besvart av vår ØNH-lege, men han er dessverre ikke tilgjengelig nå. Derfor starter jeg med min konklusjon, og det er at du bør henvises til en ØNH-lege av din fastlege for å få en vurdering av de tingene du spør om her. Det bør ideelt gjøres etter at du har vært til MR, som er med å kartlegge dette nærmere. 

Du har tinnitus, og det kan en lang rekke forskjellige årsaker. Du nevner stivhet i sternocleidomasteoid muskelen som en mulig årsak. Jeg skal ikke si at det ikke kan være tilfelle, men jeg er ikke kjent med at dette er en mulig årsak. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke kan være slik kun fordi om ikke jeg vet dette, men det er under enhver omstendighet ikke blant de vanligste årsaker, og det er også bare en av mange mulige årsaker. Derfor synes jeg ihvertfall at det er feil å konkludere med at dette er årsaken, før dette har vært kartlagt av ØNH-lege med tanke på årsaksforhold, og det blir også slik jeg ser det, feil å behandle dette hos kiropraktor, siden vi ikke vet om det er årsaken, for da kan det jo være at du behandles mot noe som viser seg å ikke være årsaken. Du ble jo forøvrig heller ikke bedre av å få behandling for denne stramme muskelen din, og det taler kanskje i mot at det er årsaken, eller ihvertfall forteller det oss at den behandlingen ikke synes å være særlig effektiv. 

Derfor ville jeg avventet videre eventuelle behandlingsforsøk, inntil dette er kartlagt nærmere. De fleste tilfeller av tinnitus finnes det heller ingen kurativ behandling for, men psykologisk behandling er til gjengjeld riktig så effektiv i flertallet av tilfellene. Det går i korte trekk ut på å lære seg til å ikke fokusere på lyden, ikke være opptatt av den, og deri ligger også dette med at du da heller ikke å forsøke å finne måter å bli kvitt den på, for det er å gi det hele fokus, noe som alltid øker oppmerksomheten på lyden, og derved også hvor mye man hører den.

Dette med psykologisk behandling og lære seg å overhøre lyden, er forøvrig noe vi alle er svært gode på og bruker eller i livet også, uten at vi er klar over det. Vi filtrerer ut lyder som det ikke er noen informasjonsverdi i, som f.eks. støyen fra ventilatorer eller motorduren i bilen eller flyet, selv om den kan riktig høy. Vi "hører" den ikke, fordi vi kanskje er opptatt med en samtale med en medpassasjer, ser på en god film eller leser en bok. Lyden er der like fullt, gjerne med mange desibel, men vi "hører" den ikke. Slik går det meget effektivt an å lære seg å "ikke-høre" tinnitus også.

Videre så spør du om smerten og kløen i øret kan ha andre årsaker enn din stramme SCM-muskel. Det kan det absolutt. Kløe kan skyldes øregangseksem, smerter kan skyldes ørebetennelse eller voks osv, for å nevne noe. Dette er ting fastlegen din kan undersøke om du har, og gi deg behandling for om du har noe slikt.

Du skal til en MR-undersøkelse i neste uke og lurer på om det kan gi flere svar. Jeg vet ikke hva du skal ta MR-bilde av, så det er litt vanskelig å svare konkret på, men hvis legen din har henvist deg til en MR-undersøkelse som ledd i utredningen av din tinnitus og øreplager, så betyr det at legen mener at denne undersøkelsen i beste fall kan bidra med avklaring, -for ellers så hadde du jo ikke blitt henvist, naturligvis. En blir bare henvist til undersøkelser som en kan tenkes å ha nytteverdi av, ved for eksempel å bekrefte eller avkrefte en mistenkt diagnose. 

Jeg håper informasjonen og rådene her kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-