Slim og harking

Spørsmål

Har en sønn på 19 år som plages med mye slimdannelse i halsen.
Han er ikke i stand til å være i fysiks aktivitet da dette medfører slimplager som igjen medfører hosting/harking. Sosialt og i skolesammenheng slitter han med at han til stadighet hoster og harker for å bli kvitt slimplagene.
Vi har søkt hjelp hos øre/nese/hals-spesialitster i Bodø/Myre/Gravdal/Harstad uten at noen har klart å stille en tilfredstillende diagnose. Kan dere anbefale oss spesialister i Norge eller utlandet som kan hjelpe han med dette problemet.

Mann, 19 år

Svar

Hei !

Da dere har vært hos flere ØNH-spesialister uten å få noen tilfredsstillende diagnose, velger jeg å tolke dette som at sønnen deres faktisk sannsynligvis ikke har noen sykdom som har med øre-nese-hals å gjøre.
Hadde han hatt det, var det jo overhengende sannsynlig at det var blitt oppdaget og stilt en diagnose på. For meg virker det derfor ikke formålstjenlig å oppsøke nye ØNH-spesialister.

Jeg synes derfor dere skal bruke hans fastlege i første omgang, gå tilbake med problemet og si at det ikke er løst, og at undersøkelsene ved ØNH-lege ikke har ført til noen diagnose eller behandling, og be om at fastlegen vurderer ham på nytt, mhp. hva slags evt utredning som man da må ta fatt på.

Det som først slår meg, er jo muligheten for at det kan sitte lenger ned i luftveiene, f.eks. en utypisk astma ? Evt. på allergisk basis ?
Dette bør fastlegen undersøke nærmere og evt. henvise til en lungelege om nødvendig. Det kan også være at et røntgenbilde av brystet kan være nyttig.

Konklusjonen min er altså mao. at når ikke forklaringen ligger innen øre-nese-hals, så må man lete "annet sted", og da er de nedre luftveiene stedet å utrede nærmere, da vi altså snakker om symptomer som slim, hoste og harking.

Du spør etter anbefalinger på spesifikke spesialister.
Det kan jeg ikke, for etter min generelle oppfatning så er selve spesialistkompetansen som legespesialisten har, i seg selv et mer enn godt nok "kvalitetetsstempel" som gir dere garanti for at han får den best mulige utredning og behandling som er tilgjengelig.

Forøvrig ser du at jeg primært anbefaler bruk av fastlegen, da fastlegen som almenpraktiker tenker "bredere" enn en spesialist, og da unngår man at man "låser seg fast" i ett spesielt tankespor eller mistanke, men ser etter alle mulige årsaker.

Håper dere kan ha nytte av dette svaret, og ønsker dere lykke til, og din sønn god bedring !