Kan øresus komme av ryggsmerter?

Spørsmål

Kan tinnitus over lengre tid komme av straminger og veking i ryggen?

Svar

Hei!
Den aller vanligste årsaken til øresus er nok hørselstap, enten aldersbetinget eller forårsaket av larmskader tidligere, derfor vil ofte en hørselstest være av stor betydning ved utredning av øresus. Når det er sagt, så vil ofte andre faktorer spille inn og modifisere oppfatningen av øresusen. Det er velkjent at stress kan påvirke øresus, og muskelstramninger både i kjeveledd, nakke og skulder kan bidra. Smerter lengre ned i rygg og korsrygg er nok noe mindre kjent for å kunne gi påvirkning på øresus, men betennelsestilstander og smerte tilstander uavhengig av lokalisasjon kan nok bidra til at mestringen av øresus blir forringet. Du får selv svaret dersom øresusen oppfattes som mindre når muskelsmertene i ryggen bedres. Lykke til videre!