Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva kan ha forårsaket min tinnitus?

Spørsmål

Hei, Har siden høsten 2018 gått fast på Sarotex, alt fra 10mg til 40mg. Har frem til nå trappet noe opp og ned pga. symptomer som har vært svært varierende. Julen 2019 begynte jeg på Neurontin pga. mulige nevropatiske smerter. Begynte med 300mg og trappet opp til 600mg. Denne klarte jeg i samarbeid med lege å seponere nå for 3 uker siden. Trappet ned fra 600 til 300, deretter til 200 og 100mg. Jeg har hatt en noe komplisert smertehistorikk siden 2018 etter en idrettsskade som fikk det hele i gang. Aldri tidligere gått på reseptbelagte medisiner eller hatt uttalt smerte. Så - problemet oppstod for litt over to uker siden da jeg ut av det blå fikk uttalt høyfrekvent pipelyd i ørene mine. Jeg kunne ikke koble dette til et åpenbar støyskade, men eneste forandringen var at jeg 5 dager tidligere hadde seponert Neurontin (hadde da gått på 100mg én uke før den ble seponert). Jeg har siden da vært mildt sagt livredd for at denne forferdelige medisinen har kunne påføre meg dette permanent. Kan tinnitus være en mulig bivirkning i mitt tilfelle? I såfall er dette reversibelt? Hvis det er Neurontin, ville dette heller oppstått ved oppstart/under behandlingen av medikamentet? Dersom Neurontin i stor grad er så ototoksisk, er jeg redd den har samme virkning på sansecellene i øret som man blir ved støyskade. Jeg har flere ganger prøvd valsalva manøveren, og i begynnelsen opplevde jeg dette som en forverring av pipingen.Men idet jeg holder trykket med valsalva, øker pipelyden! Jeg føler forøvrig at jeg har dotter i ørene 24/7. Aldri før hatt pipelyd i ørene. Har brukt mye AirPods og headset, men sjelden spilt uttalt høyt (ikke ofte over 80 dB). Hvis jeg tar hørselstest og denne er ok, vil sannsynligheten for at noe (Neurontin/støyskade) skal ha ødelagt sanscellene i øret være tilstede? Pipelyden kom forøvrig dagen etter todagers fatiguefølelse i nakken, og umiddelbart etter en lang dusj. Kan vann i øret gi pipelyd? Tenkte dette spm. måtte til ØNH, men fant ikke det her.

Kvinne 27
Svar

Hei.


Neurontin kan ha en rekke bivirkninger fra sentralnervesystemet, inklusiv hørselen, men ikke permanente. Det kan du lese mer om her:


https://relis.no/sporsmal_og_svar/6-10818?source=relisdb


Jeg synes det virker svært usannsynlig at du skulle få bivirkninger av Neurontin etter at du sluttet med den. Slik du er inne på selv, så ville det vært mer sannsynlig at du fikk det mens du brukte den eller trappet opp.

Man kan jo få tinnitus av mange andre årsaker. Det at du forverrer din tinnitus ved Valsavas manøver, kan tyde i retning av en mekanisk årsak i øret, altså et eller annet med trommehinne, trykk i indre øret eller lignende, og ikke hørenerveskade, hvilket er det som Neurontin kan forårsake.

Jeg ser ikke bort fra at det kan være et poeng, det du nevner med at det oppstod umiddelbart etter en lang dusj. Du kan f.eks. ha fått vann i ørene, som kan ha løst opp eller flyttet på en klump med ørevoks, som kan ligge mot trommehinnen og irritere, altså en enkel og mekanisk årsak, som nevnt ovenfor.

Derfor synes jeg at du absolutt skal gå til fastlegen med dette, siden det er fullt mulig at det kan være en enkel årsak og lett å behandle. Du spør om du behøver å ta hørselstest. Jeg tenker at det viktigste her er å begynne med å få legen din til å se inn i ørene dine, om der er noen synlig mekanisk årsak til din tinnitus. Og om du gjør en hørselstest eller ikke, har ingen betydning i forhold til det som er problemet ditt, selve tinnitusen.


Neurontin kan gi en rekke abstinensplager når en slutter med den, og da kunne en kanskje teoretisk sett tenkt seg at din tinnitus som kom 5 dager etter at du sluttet med Neurontin, kan være et abstinenssymptom. Men ved nettsøk finner jeg ikke tinnitus oppført som et abstinenssymptom for Neurontin. Helt teoretisk sett kan det imidlertid være en mulighet, om ikke din lege finner andre årsaker til det, så du kan drøfte denne muligheten med legen din også. Abstinenssymptomer for Neurontin er dog alltid forbigående.


Håper dette var greit svar. Lykke til.