Symptomer på krystallsyken

Krystallsyken er ikke farlig, men det kan være svært ubehagelig. Årsaker ligger i ørets balanseorgan. Heldigvis vil man bli kvitt plagene raskt med riktig behandling.

KRYSTALLSYKEN: Vanligste årsak til akutt svimmelhet. Symptomene er svimmelhet, ustøhet, og kvalme. Dreining av hodet kan fremkalle symptomene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KRYSTALLSYKEN: Vanligste årsak til akutt svimmelhet. Symptomene er svimmelhet, ustøhet, og kvalme. Dreining av hodet kan fremkalle symptomene. Foto: NTB Scanpix/ShutterstockVis mer

Krystallsyken kalles også BPPV: Benign paroksysmal posisjonsvertigo.

Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes forandringer i balanseorganet i innerøret. Tilstanden opptrer ofte som akutt svimmelhet. Diagnosen er ikke farlig, men kan være svært ubehagelig.

LES MER:
Flere sykdommer i øreorganet som kan gi svimmelhet

Flere sykdommer i øreorganet som kan gi svimmelhet

Hvorfor har vi krystaller i øret?

Vi har alle krystaller i en del av buegangene i det indre øret. I hvert øre sitter tre bueganger som er fylt med væske. Hver buegang har krystaller. Krystallene er ørsmå "steiner" (otolitter) som er kalsiumkarbonatkrystaller. Krystallene sitter fast i veggene.

Vi kan sammenligne det med et svømmebasseng. Når man beveger seg vil vannet skape bevegelser som gjør at krystallene i veggene kan sende informasjon til hjernestammen om hvordan hodet beveger seg i forhold til gravitasjonen. Flyten av væsken er altså avhengig av kroppsstillingen. På denne måten får hjernen informasjon om hvor kroppen og hodet befinner seg. Dette er nødvendig for balansen din.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Hva skjer i kroppen ved krystallsyken?

Ved krystallsyke har noen av krystallene løsnet fra sin faste plass i veggen og flyter fritt i væsken. Dette vil irriterer balanseorganet når du beveger på hodet og utløse akutt svimmelhet. Dette er ofte stillingsbetinget - det vil si at spesielle stillinger og bevegelse av hodet kan utløse svimmelhetsanfall.

Behandling: Pasienter blir raskere friske med riktig behandling, samt hjemmetrening. Foto: NTB Scanpix
Behandling: Pasienter blir raskere friske med riktig behandling, samt hjemmetrening. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Hvorfor skjer dette?

Årsaken er ofte ukjent, men det kan være aldersbetinget eller skyldes hodeskader. Andre, mer sjeldne årsaker er tannbehandling og idrett. En studie (med få pasienter) i 2006 konkluderte med at emosjonell stress har potensialet til å kunne spille en rolle i utvikling av krystallsyken. I 2016 ble det publisert en studie som konkluderte med at pasienter med angstlidelse muligens kan ha en økt risiko for å få BPPV, særlig dersom det dreier seg om kvinner eller pasienter som har kjente hjerne-kar-sykdommer. (4, 5 , 6, 8 ,9)

Lege: Frederik K. Goplen Foto: Privat
Lege: Frederik K. Goplen Foto: Privat Vis mer

Hvor vanlig er krystallsyken?

Krystallsyken er den vanligste årsaken til plutselig innsettende svimmelhet.

 • Den forekommer i alle aldersgrupper, men forekomsten øker med alderen (2, 4)
 • Det forekommer sjeldent hos barn (1, 5)
 • 65 % av pasienten med krystallsyken er kvinner (6)

– Vi regner med at omkring 80 000 nordmenn opplever sykdommen i løpet av et år. Den er sjelden det forekommer hos barn, sier Frederik Kragerud Goplen, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, og forfatter av boken «Svimmelhet - diagnostikk og behandling».

Symptomer på krystallsyken

 • Akutt svimmelhet med følelse av rotasjon (1, 2)
 • Ustøhet - behov for å holde seg fast (1, 4)
 • Anfall fremprovoseres av hodebevegelser eller stillingsforandring
 • Svimmelhet følges ofte av ufrivillige rytmiske øyebevegelser
 • Kvalme og oppkast kan forekomme
 • Anfallene varer noen få sekunder (1, 2)

Les mer om: Svimmelhet

SYMPTOMER: Plutselig følelse av svimmelhet og at man mister balansen er vanlige tegn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SYMPTOMER: Plutselig følelse av svimmelhet og at man mister balansen er vanlige tegn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvordan settes diagnosen?

Diagnosen stilles klinisk. Legen vil se etter nystagmus (ufrivillige øyebevegelser) og utføre Dix-Hallpike manøveren. Noen ganger vil legen rekvirere MR eller CT for å utelukke tumor. (1, 5)

Kan det være noe annet?

Det finnes flere sykdommer som kan gi lignende symptomer, virus på balansenerven er den av dem. er en annen. Andre sykdommer som kan gi lignende symptomer (differensialdiagnoser) er:

(1, 3, 5)

LES OGSÅ:
Årsakene til svimmelhet

Årsakene til svimmelhet

Behandling av krystallsyken

Sykdommen har en tendens til å bli bra av seg selv, men symptomene gir seg raskere etter behandling med såkalte reposisjonsmanøvre. Disse manøvrene får steinene til å falle ut av buegangene i det indre øret. Tilbakefall er vanlig, men kan behandles på samme måte.

– Behandling starter så snart diagnosen er stilt. Alle varianter av krystallsyke kan behandles med hjemmeøvelser, men behandlingen tar lengre tid og er mer krevende for pasienten. Det er sjelden nødvendig med kirurgiske inngrep, sier Goplen.

Epleys manøver kan hjelpe mot krystallsyken

Epleys manøver er en behandling som din fastlege vanligvis kan utføre med godt resultat. Ved Epley-manøveret sitter pasienten med hodet vendt 45 grader mot den syke siden. Deretter legger pasienten seg og lar nakken henge utenfor kanten av undersøkelsesbenken mens legen vrier hodet langsomt to påfølgende ganger 90 grader mot den friske siden. Pasienten kan så sette seg opp igjen, mens nakken bør være lett bøyd. (2, 6)

Dersom manøveret ikke fører til symptombedring kan det gjentas. I kompliserte tilfeller og/eller ved atypiske symptomer kan legen henvise videre til en øre-nese-hals spesialist. (2)

Hva kan man gjøre selv?

Det er først og fremst viktig at man tar kontakt med lege for å få stilt diagnosen riktig siden svimmelhet kan være tegn til en bakenforliggende akutt og alvorlig sykdom. Det finnes en hjemmeøvelse «ad modum Brandt-Daroff» som du kan gjøre selv etter at legen har stilt diagnosen BPPV. Hjemmeøvelsen anbefales vanligvis til pasienter som ikke har effekt av Epley-manøveret. (6)

For gjennomføringen skal pasienten sette seg på sengekanten med ansiktet rett frem for å så legge seg ned sidelengs på den syke siden. Stillingen bør så holdes i 30 sekunder, noe som kan være vanskelig siden den vil utløse kortvarig svimmelhet. Pasienten skal så settes seg opp igjen, vente i 30 sekunder for å så legge seg ned sidelengs på den motsatte siden. Øvelsen anbefales daglig (6).

Kan man kjøre bil?

I utgangspunktet har alle sjåfører et eget ansvar til å vurdere om de er skikket til å kjøre bil. Et generelt krav formuleres i førerkortveilederen på helsedirektoratets nettsider som følgende:

«Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkete kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen gir økt trafikksikkerhetsrisiko.» (7)

Dette kravet gjelder alle, uansett hvilken sykdom. På helsedirektoratets nettsider står det ellers følgende: «Kjøring bør ikke finne sted i starten av sykdomsforløpet når symptomene er mest uttalt. Kjøreevnen anses tilfredsstillende når nystagmus og svimmelhet ikke lenger oppstår ved brå hodebevegelser. Benign parokysmal vertigo, kjent som krystallsyke, kan oppstå spontant eller i forløpet av vestibularisnevritt. Pasientene opplever sjelden svimmelhet og kvalme i sittende stilling som ved kjøring. Tilstanden anses sjelden å være av betydning for trafikksikkerheten. Førerkortgruppe 1, 2, 3: Helsekrav oppfylt når tilstanden er stabil og kompensert. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.» (7)

Prognose

Prognosen er god.

 • 60 % av alle pasienter blir bedre av seg selv etter noen uker.
 • 70–90 % av pasientene vil bli kvitt symptomene etter at Epley-manøveret er blitt utført.
 • Opptil 50 % av pasienten kan forvente å få tilbakefall, men kan behandles på effektivt på samme måte. (1, 2, 5)

Våre leger har svart på mange spørsmål om krystallsyken:

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.
Thomas Risanger

Thomas Risanger

ØRE NESE HALS

Send inn spørsmål

Kilder og revisjon:

Denne saken ble opprinnelig skrevet av journalist Ida H. Bergersen 15.02.2016.
Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar
Revisjon og utvidelse i juni 2018 av lege Friederike Rieger.

Kilder ved revisjon: (1) www.lommelegen.no (originalartikkel) 2) www.lvh.no 3) www.legemiddelhåndboka.no 4) helsenorge.no 5) helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-vestibulere-sykdommer 6) tidsskriftet.no/2002/06/klinikk-og-forskning/benign-paroksysmal-posisjonsvertigo 7) helsedirektoratet.no (førerkortveilederen) 8) ncbi.nlm.nih.gov/pmc 9) .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed