Smerter i øret ved flyvning og dykking

Det er ganske vanlig å få smerter i ørene på flyreiser, og ved dykking. Hvis trykket blir for stort kan man få en trykkskade i øret.

SMERTER I ØRET PÅ FLY: Kjent problemstilling. Særlig ved nedadstigning og landing kan man få vondt i ørene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SMERTER I ØRET PÅ FLY: Kjent problemstilling. Særlig ved nedadstigning og landing kan man få vondt i ørene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Ved rask nedstigning under flyging og dykking oppstår et undertrykk i mellomøret. Hvis det blir stort, kan trommehinna sprekke. Du er ekstra utsatt for trykkskader i øret hvis du er forkjølet, har neseallergi eller store falske mandler.

LES OGSÅ: Hva er årsaken til "dott i øret"?

Hva skjer i øret under flyging?

Ved nedstigning under flyging eller dykking øker trykket i omgivelsene. Trykket i mellomøret følger ikke raskt nok etter, og her blir det et undertrykk. Du får trykkfølelse i øret. Hvis du blåser mot lukket munn og nese, eller gjør svelgbevegelser, kan du klare å utlikne trykket. Øresmertene vil vanligvis forsvinne kort tid etter landing.

Hvis nedstigningen skjer raskt, kan trykkforskjellen mellom utenverdenen og mellomøret bli stor. Det store trykket kan føre til at øretrompeten klapper sammen.Det samme kan skje hvis øretrompeten er tett på grunn av forkjølelse, allergi eller store falske mandler. Da klarer du ikke å utlikne trykket på vanlig måte.

Ved stort undertrykk i mellomøret suges væske, og eventuelt blod, ut av slimhinnene og blir liggende i mellomøret. Trommehinnen suges også innover, og kan en sjelden gang revne. Vi snakker da om trykkskade.

Hva kan du gjøre for å forebygge øreplager når du flyr?

  • Hvis du er forkjølet, kan du ta nesedråper en halvtime før nedstigningen begynner.
  • Du bør også svelge ofte og forsiktig blåse mot lukket munn og nese.
  • Gjesping kan også avhjelpe.
  • Spedbarn bør ammes eller få tåteflaske. Litt større barn kan få noe å drikke eller tyggegummi.
  • Du kan påskynde trykkutligningen ved å holde for nesen, lukke munnen og blåse, slik at det spraker i øret. Da presses luft fra nesesvelget, gjennom øretrompeten og inn i mellomøret.
  • Slimhinneavsvellende nesedråper/spray (samme type som brukes ved tett nese) kan gjøre slimhinnen ved inngangen til øretrompeten mindre hoven, slik at øretrompeten åpnes opp og trykkutligningen kan skje raskere. I følge helsenorge.no finnes det per i dag ikke nok forskning for å kunne vite om dette fungere for barn på lik måte. (1)

Symptomer på trykkskade

  • Trykkfølelse og smerte i øret
  • Nedsatt hørsel
  • Ved undersøkelse med ørekikkert kan legen se væske eller blod i mellomøret (bak trommehinnen) og eventuelt en rift i trommehinnen.
DYKKING: Dykkere kan oppleve smerter i øret ved dykking. Trykkskader i øret kan oppstå ved for rask oppstigning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
DYKKING: Dykkere kan oppleve smerter i øret ved dykking. Trykkskader i øret kan oppstå ved for rask oppstigning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Behandling ved trykkskade

Hvis du har mistanke om at trommehinnen er sprukket, bør du oppsøke lege. Ved stor skade blir du henvist til øre-nese-halslege som kan legge trommehinnen til rette slik at den vokser riktig sammen igjen. Er riften i trommehinnen liten, vokser den som regel greit sammen av seg selv.

Er trommehinnen hel, vil tilstanden langsomt bli bedre av seg selv. Trykket i mellomøret stiger igjen, trommehinnen retter seg ut og væsken suges opp og forsvinner.

Trommehinne og hørsel bør kontrolleres hos lege etter 4-6 uker.

Kilder:

Revisjon av: Friederike Rieger, november 2018. Kilder ved revisjon: 1) Helsenorge.no: Øresmerter under flyreiser
Opprinnelig skrevet av: Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen, leger 01.01.2000.