Har du spørsmål om din helse?

?
VIDEOKONSULTASJON

Ønsker du å snakke med en lege?

Vår lege er ledig for videokonsultasjon.

LEGETIME VIA VIDEO
VIDEOKONSULTASJON

Videokonferanse med legen varer i 15 minutter. Tjenesten leveres i samarbeid med Legevisitt.no og utføres av deres leger. Vanlig legekonfidensialitet gjelder og samtalen vil ikke bli tatt opp.

Klikk her for å lese mer