Artikler og legesvar med fagfeltet: adhd

AUTISME HOS BARN: Symptomer er synlige allerede de første årene i barnets liv.
Fredag 24. November 2017
Barneautisme er en funksjonshemning som rammer sosial samspill, språk og adferd.
Les
AUTISME HOS VOKSNE: Forandringer i hjernen gir en utviklingshemning for sosiale ferdigheter og språk.
Torsdag 23. November 2017
Autisme omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre. Symptomer er vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og språk.
Les
DEPRESJON HOS BARN: Symptomer kan arte seg som aggressivitet, passivitet eller uttalt angst, isolering eller kroppslige smerter.
Fredag 10. November 2017
Symptomene på depresjon er annerledes hos barn enn hos voksne.
Les
Søndag 22. October 2017
Jeg har to barn på 19 og 16. Skilt da barna var 3 og 6 år. Høyere utdanning innenfor pedagogikk. Tar master kombinert med full jobb. Eldste har diagnose utviklingsforstyrrelse. Jeg har hele livet vært engstelig og samtidig hatt stort behov for selvstendighet. I følge min dagmamma var jeg sosial og t...
Les
SYMPTOMER PÅ TOURETTES:  Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen er eksempler på enkle motoriske tics.
Torsdag 12. October 2017
Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics, som er ufrivillige bevegelser (motoriske tics), eller ufrivillige lyder (vokale tics), med en varighet på over ett år.
Les
GENOTYPING: Testen kan avsløre om du er en
Onsdag 23. August 2017
Hvilke metoder finnes for å kunne gi individuell tilpasset medikamentell behandling? Genotyping kan gi svaret.
Les
Onsdag 2. August 2017
Hei Friederike, Jeg har nylig fått en diagnose på at jeg har ADHD og fått medisiner på dette, men har sluttet grunnen angst for hva slags effekt disse medisinene kan ha på helse. De hjelper mye, men jeg er usikker på om jeg tørr å fortsette etter å ha lest studier. Likevel er jeg ingen lege og pa...
Les
SOSIALE PROBLEMER: Personer med asperger kan ha problemer med å  lese sosiale sammenhenger
Tirsdag 1. August 2017
Personer som har Asperger sliter med sosial samhandling og motoriske ferdigheter - men enkelte med denne tilstanden har også uvanlige, geniale evner.
Les
ADHD: Er det forskjellige symptomer hos jenter og gutter? Myte eller fakta?
Mandag 31. juli 2017
Kriteriene for å kunne stille diagnosen ADHD er like for begge kjønn, men man ser ofte at symptomene hos kvinner og menn er noe forskjellige.
Les
Tirsdag 27. June 2017
Har jeg ADHD? Hei, Jeg tror jeg svakt minnes at i tidlig alder så ble jeg tatt ut av klasserommet og jeg tok en form for IQ test. Jeg var alltid høyt og lavt. Usikker på hva denne testen var. Jeg har diagnosen angst. Angsten vet jeg ikke når kom, men begynte i tidlig alder med en rusmisbruke...
Les

Sider