Lommelegen tekst
Søk blant 44,910 spørsmål og svar.

trygderettigheter

Artikler og legesvar med fagfeltet: trygderettigheter

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du blir syk under opphold i et land utenfor EØS-området, vil du få dekket utgifter til helsetjenester fra folketrygden etter disse satsene (2002): - innleggelse i sykehus opptil 2 400 kroner pr. døgn - konsultasjon hos lege mellom 30 og 140 kroner Andre utgifter kan også dekkes etter spesielle...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Reiseutgiftene dekkes vanligvis etter takst for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, for eksempel buss eller tog. Du kan få dekket dyrere transport, eksempelvis egen bil, drosje eller fly, hvis slik transport er nødvendig av medisinske eller kommunikasjonsmessige grunner. Som regel...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Du må ha behov for langvarig behandling med medisinene. Det vil si behandling i minst tre måneder i løpet av et år. Vilkåret om langvarig behandling gjelder ikke for allmennfarlige, smittsomme sykdommer. Det er sykdommen som gir rett til å få medisiner på blå resept. Det er laget en liste over...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Regulert egenandel Trygden yter stønad til konsultasjon og medisinsk behandling hos fastlege, og hos legespesialist,psykolog eller fysioterapeut hvis disse har offentlig driftsavtale. Det vil si at du betaler en egenandel, og at folketrygden dekker resten av kostnadene ved undersøkelse og...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har - omsorgen for et barn som er svært alvorlig sykt, eller innlagt i en helseinstitusjon. - har nære pårørende som er døende, og som du pleier i hjemmet.
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du er arbeidstaker, kan du ha rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeidet fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet ditt til daglig, er syk. Retten til omsorgspenger gjelder bare hvis du har varig omsorg for barnet, og hvis fraværet er nødvendig for at det...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Retten til sykepenger er fastslått i Folketrygdloven. Du har rett til sykepenger hvis - du er arbeidsufør på grunn av sykdom - du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk behandling - du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk kontrollundersøkelse - du har en farlig smittsom sykdom som kan smitte...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du blir sykmeldt, har du rett til sykepenger i opptil 52 uker. Det er arbeidsgiveren som betaler sykepengene de første 16 dagene av sykefraværet. Deretter betales sykepengene av folketrygden. Sykdom eller skade betyr ikke alltid at du ikke kan arbeide i det hele tatt. Her er alternativene...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Du kan miste medlemskapet hvis du har arbeidsinntekt i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn du oppholder deg i Norge. Du kan være medlem av folketrygden selv om du ikke er bosatt i Norge, hvis: -du er norsk statsborger og ansatt på et norsk skip -du er norsk statsborger og ansatt i...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Stortinget fastsetter hvert år et tak for hvor mye en skal betale i egenandeler. For 2005 er taket 1585 kroner (for vanlig frikort type 1). Når en har betalt egenandeler for det beløpet, får en et frikort på trygdekontoret. Med frikort slipper en å betale egenandeler resten av året. Egenandelskort...

Sider