Lommelegen tekst
Søk blant 45,082 spørsmål og svar.

trygderettigheter

Artikler og legesvar med fagfeltet: trygderettigheter

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du blir syk under opphold i et land utenfor EØS-området, vil du få dekket utgifter til helsetjenester fra folketrygden etter disse satsene (2002): - innleggelse i sykehus opptil 2 400 kroner pr. døgn - konsultasjon hos lege mellom 30 og 140 kroner Andre utgifter kan også dekkes etter spesielle...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har - omsorgen for et barn som er svært alvorlig sykt, eller innlagt i en helseinstitusjon. - har nære pårørende som er døende, og som du pleier i hjemmet.
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du er arbeidstaker, kan du ha rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeidet fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet ditt til daglig, er syk. Retten til omsorgspenger gjelder bare hvis du har varig omsorg for barnet, og hvis fraværet er nødvendig for at det...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Retten til sykepenger er fastslått i Folketrygdloven. Du har rett til sykepenger hvis - du er arbeidsufør på grunn av sykdom - du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk behandling - du ikke kan arbeide på grunn av medisinsk kontrollundersøkelse - du har en farlig smittsom sykdom som kan smitte...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvis du blir sykmeldt, har du rett til sykepenger i opptil 52 uker. Det er arbeidsgiveren som betaler sykepengene de første 16 dagene av sykefraværet. Deretter betales sykepengene av folketrygden. Sykdom eller skade betyr ikke alltid at du ikke kan arbeide i det hele tatt. Her er alternativene...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Du kan miste medlemskapet hvis du har arbeidsinntekt i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn du oppholder deg i Norge. Du kan være medlem av folketrygden selv om du ikke er bosatt i Norge, hvis: -du er norsk statsborger og ansatt på et norsk skip -du er norsk statsborger og ansatt i...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Stortinget fastsetter hvert år et tak for hvor mye en skal betale i egenandeler. For 2005 er taket 1585 kroner (for vanlig frikort type 1). Når en har betalt egenandeler for det beløpet, får en et frikort på trygdekontoret. Med frikort slipper en å betale egenandeler resten av året. Egenandelskort...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Blå resept For å få medisiner på blå resept (som nå er blitt grå i fargen!) må behandlingen vare i totalt 3 måneder i løpet av ett år. I tillegg må Helsedepartementet ha godkjet medisinen for å bli skrevet på blå resept. Ikke alle medisiner fåes på blå resept, for eksempel blir den blodfortynnende...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hvem er dekket av ordningen? Forutsetningen for å være dekket på denne måten er at du er medlem av folketrygden, og at du er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land. Din ektefelle og barn under 25 år er også dekket. Før du reiser, bør du skaffe deg attest på blankett E 111 fra...
Onsdag, 2 mars, 2011 - 16:03
har vært lærling og kontrakten min går ut nå om en måned, får ikke videre jobb med begrunnelse at jeg er gravid. Har 3 måneder igjen før jeg går ut i permisjon. Har tidligere blitt lovet jobb, men kun muntlig. Synes selvfølgelig dette er ganske tøft. Kan en lege sykmelde meg fordi jeg synes det er...

Sider