Artikler og legesvar med fagfeltet: luftforurensning

Torsdag 30. april 2009
Ultrafine partikler, som er de minste partiklene i svevestøv, kan utløse stressresponser hos både lunge- og hjerteceller – og dermed skade både lungene og hjertet. Mange studier har vist at det finnes en sammenheng mellom antall dødsfall og sykehusinnleggelser som følge av sykdommer i luftveier...
Les
Onsdag 12. mars 2008
Hvor skadelig er det å bo i en storby? I forbindelse med studier bor jeg nå i London og her er det trafikk - konstant. Det er fog, og det lukter forurenset. Så har du meg; jeg handler økologisk mat på Farmers Marked, så maten min er jeg nøye med. Jeg trener masse i studiet mitt og liker å ta vare...
Les
Fredag 27. april 2007
Daglige målinger Norsk institutt for luftforskning, NILU, legger daglig ut data om lokal luftkvalitet (Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim, Stavanger, Øst-Finnmark), UV-stråling (sesongavhengig), bakkenært ozon og måling av svovel fra Russland på sitt informative og publikumsvennlige nettsted (se...
Les