Artikler og legesvar med fagfeltet: foreldrerollen

Torsdag 26. November 2015
Gutten vår på 14 mnd sliter veldig med nattesøvnen, noe han har gjort siden han ble født. Først tenkte vi ikke over det, det var jo forventet, men så har vi følt det mer og mer som et problem. Han har ALDRI sovet en hel natt, verken i sin egen eller vår seng. Han flyttet inn på eget rom da han var 7...
Les
Fredag 21. januar 2011
Fysisk takling av barn Mitt 10 år gamle barn og jeg har det stort sett veldig bra sammen, i det siste har det imidlertid oppstått episoder hvor hun er meget vanskelig å takle for meg pga hyling/skriking ved grensesetting og hvor jeg har følt jeg kommer til kort. Har søkt hjelp da jeg tenker vi e...
Les
Mandag 8. mars 2010
Har fått diagnosen ADHD, tidvis spiseforstyrrelse (bullemi) og paranoid personlighetsforstyrrelse (stor grad). Problemene oppsto i tidlig skolealder og er først nå tatt under behandling hos psykolog - skal i nær framtid hos psykiater. Foreldre har hele tiden fornektet at noe er galt. Som naturlig er...
Les
Torsdag 14. januar 2010
Jeg har en sønn på 6 år fra ett tidligere forhold. Har hatt besøksordning siden han var 1 år. For 3 år fikk jeg ny kjærest som bor 15 mil unna. For ett år siden flyttet vi sammen i mitt hus. Etter flyttingen mistet hun all livsgnist og gikk på en storsmell psykisk. Gråter hver kveld og ser mørkt på ...
Les
Tirsdag 29. desember 2009
Hei vi har en gutt på 4 år som til tider kan være trassig og uening med oss voksne i ting som ofte omhandler tannpuss, påkledning, spising, legging osv. Jeg som mor opplever at jeg som oftest kommer til enighet med ham om dette gjennom prat og megling. Far derimot har en formening om at han sk...
Les
Søndag 30. August 2009
Hei! Jeg har en datter på 14 år som påstår å være bisexuel. Hun har hatt den følelsen siden hun var 11 år, påstår hun. Jeg har ingen fordommer om dette og synes det er helt naturlig, men faren er uenig og påstår at dette er en seksuel forvirring som har negative konsekvenser. Hva synes du jeg bør g...
Les
Tirsdag 30. June 2009
For første gang er den oppvoksende generasjon så overvektige og stillesittende at vi risikerer at levealderen vil synke i framtida.
Les
Mandag 10. November 2008
Nattlige skrekkanfall, mareritt og feberfantasier.
Les
Mandag 29. September 2008
Hei. Vi har to jenter, ei på 7 år og ei på 10 år. Vi sliter ganske mye med 10-åringen; hun er egoistisk og ser kun seg selv. Hun skal bestemme, velge først, ha de beste tingene/plassene osv. Hun blir fort hissig når hun ikke får det som hun vil, og sier da at vi ikke bryr oss om henne, men bare om 7...
Les
Fredag 28. mars 2008
DCD (Developmental Coordination Disorder) er den internasjonale betegnelsen på tilstanden, mens i Norge blir barn med lidelsen kalt barn med dyspraksi, motorisk forsinkete barn eller klossete barn. Hvilke behov har disse barna for hjelp og støtte, sett fra foreldrenes ståsted?
Les

Sider