Artikler og legesvar med fagfeltet: fastlegeordningen

Tirsdag 14. april 2015
Ønsker du å bytte fastlege, men opplever at legen du ønsker aldri blir ledig? Vi har spurt Kari Sollien, leder i den Den Norske Allmennlegeforeningen, om det er noen spesielle tidspunkter i måneden man bør sjekke selvbetjeningsløsningen MinFastlege for størst mulig hell....
Les
Tirsdag 15. juli 2008
- Alle skal være sikre på at de får nødvendig helsehjelp når de trenger det, enten om deres egen lege er på sommerferie, eller om de selv er på ferie, sier Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen, på Den norske legeforeningens hjemmesider. Fastlegene skal avtale med andre...
Les
Tirsdag 9. oktober 2007
Jeg har akkurat byttet fastlege og lurer på følgende angående journal: - Er det slik at hele journalen fra den forrige fastlegen (hvor det var fellesliste) automatisk overføres til den nye fastlegen? - Dersom overføringen ikke skjer automatisk, kan jeg be om at journalen overføres? - Dersom...
Les
Fredag 9. februar 2007
De aller fleste nordmenn har en fastlege. Faktisk er over 99,5 % av oss med i fastlegeordningen. Hvor ofte vi går til legen, varierer. Men de av oss som ikke er der så ofte, vet jo at vi kan komme i en situasjon en gang der det endrer seg. Hvordan forholdet til fastlegen er, kan bety mye. Jeg...
Les
Mandag 3. oktober 2005
Hva er fastlegeordningen? Fastlegeordningen er en frivillig ordning hvor du skriver deg inn på listen til én bestemt lege i nærheten av hvor du bor. Du blir da offisielt en del av denne fastlegens "liste", og blir registrert som dennes pasient både hos legen og på fastlegekontoret. Legen får et...
Les