Artikler og legesvar med fagfeltet: førstehjelp

Fredag 27. januar 2012
Er det en lege om bord? Du bør snakke med legen din på forhånd hvis du skal på flytur og har lunge- eller hjertesykdom fra tidligere. Hvis det oppstår problemer kan det være godt å ha snakket med legen om hva du skal gjøre hvis du får symptomer. Du behøver neppe å orientere flypersonalet om din...
Les
Fredag 27. januar 2012
Årsaker Økt blødningstendens kan skyldes at blodåreveggene er skjøre, at blodplatene er for få eller fungerer dårlig, eller at det er en feil i blodlevringssystemet. Skjøre blodårevegger. Kan være medfødt eller skyldes medisiner (glukokortikoider, penicillin, sulfonamider), høy alder, mangel på...
Les
Søndag 11. september 2011
Gifter er stoffer som kan gi forbigående eller varige skader på kroppen. Ofte kommer giftstoffet inn i kroppen gjennom munnen ved at det spises eller drikkes. Det kan også komme inn gjennom huden ved sprøytestikk eller insektbitt. Enkelte stoffer, blant annet plantevernmidler, kan trenge rett...
Les
Søndag 11. september 2011
Har du vært uheldig med åpen ild eller varme? Her er rådene mot brannskader: Brannskader kan skyldes: • Glør, flammer og åpen ild. • Varme gjenstander, væske eller damp. • Elektrisk strøm. • Kjemikalier • Stråling, her også sollys/solbrenthet. Jo...
Les
Søndag 11. september 2011
Hjerteinfarkt vil si at en del av hjertemuskelen dør på grunn av oksygenmangel. En eller flere av blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod har gått tett. Dette skyldes åreforkalkning. Den døde delen av muskelen klarer ikke lenger trekke seg sammen, og pumpingen blir mindre effektiv....
Les
Søndag 11. september 2011
113 er medisinsk nødnummer, og tidlig varsling er avgjørende ved alvorlig sykdom eller skade. Når du ringer 113 kommer du til en akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). 113-sentralen gir deg råd og instruksjon på telefonen og sender den hjelpen som trengs (for eksempel lege, ambulansebil...
Les
Søndag 11. september 2011
Knivstikk En kniv kan gjøre mye skade. Mange vil derfor tro at det vil være en fordel å fjerne en kniv som fortsatt står i den skadde. Det bør man unngå. Ikke fjern kniv eller annen gjenstand som står i kroppen. Det beste er å la den stå der den er. Selv om kniven har laget stor skade, kan...
Les
Søndag 11. september 2011
Stort sett fungerer hjerte- og lungeredning av barn nesten på samme måte som hos voksne. Forskjellen er at man skal starte med fem innblåsninger før man starter med hjertekompresjon. Men det viktigste er uansett at du starter med hjertekompresjon snarest mulig! Ikke vær redd for å gjøre...
Les
Søndag 11. september 2011
Overlevering Vis vei for ambulansen. Finn en egnet landingsplass hvis det kommer ambulansehelikopter. Gi en god rapport til fagpersonellet. Fortell hvem du er, hva som har skjedd, hva du tror feiler de syke eller skadde, hvor mange det er snakk om og hva du har gjort. Er det noen som får...
Les
Søndag 11. september 2011
Gi annen hjelp først etter at puls og pust er kontrollert på alle skadde, slik som beskrevet under Trinn 3. Rekkefølge på førstehjelp: Det er viktig å bruke ressursene der de har best nytte. Derfor skal man vurdere i følgende rekkefølge: Luftveiene åpne, og at den skadde puster. Dette er det...
Les

Sider