Lommelegen tekst
Søk blant 45,067 spørsmål og svar.

førstehjelp

Artikler og legesvar med fagfeltet: førstehjelp

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Bakgrunn Allergisk sjokk vil si livstruende fall i blodtrykket på grunn av en plutselig og kraftig allergisk reaksjon. Årsaken kan være en injeksjon (vaksine eller røntgenkontrastmiddel), insektsstikk (blant annet vepsestikk), legemidler eller matvarer. Når blodtrykket blir for lavt, får ikke...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Ring 113 hvis en person har pustevansker. Be helst noen andre ringe, slik at du selv kan være hos den skadde. Hoste. Ofte greier den som har fått et fremmedlegeme i luftveiene å få det opp ved egen hjelp. La barnet, eller den voksne, hoste. Støtt det gjerne, slik at det kan bruke all kraft på...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Det er stor forskjell på hvor mye alkohol som skal til for at en person skal bli forgiftet. Promille mellom 3 og 11 er dødelig, men hvis det er tatt andre rusmidler eller medikamenter sammen med alkohol, kan grensen være lavere. Med alkohol mener vi her etanol (C2H5OH) som finnes i øl, vin,...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Et barn utsettes stadig for små og litt større ulykker. De fleste ulykkene gjør ingen stor skade, men i sekundene etter at ulykken har skjedd, er det ikke alltid like lett å få oversikt over hvor alvorlig det har vært. Sjekkliste: Sjekk situasjonen. Hva har skjedd og hvor stor var skadekraften?...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Hvordan virker behandlingen? Et hjerteinfarkt skyldes som regel tette blodårer som forsyner hjertets muskulatur med blod og oksygen. Går disse tett vil muskulaturen dø hvis ikke oksygentilførselen gjenopprettes snarlig mulig. Når en pasient kommer inn på sykehus for et hjerteinfarkt, er hensikten...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Når ta kontakt med lege? Hvis bivirkningene er plagsomme, bør du ta kontakt med lege. Ved allergiske reaksjoner som utslett eller tung pust skal du ikke ta mer medisin, og du skal øyeblikkelig kontakte lege.
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Inntak av disse sopptypene kan føre til dødelig forgiftning: Hvit fluesopp, grønn fluesopp. Kan gi alvorlig forgiftning med blant annet leverskade. Skadene kan være dødelige. Tegn på forgiftning kommer minst 10 timer etter at soppen er spist. Første fase består av magesmerter, oppkast og diaré....
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Medisinske betegnelser: Grand mal-anfall (anfall med bevisstløshet og rykninger i hele kroppen) konvulsjoner (kramper), tonisk-klonisk anfall (kroppen først blir stiv og så begynner å rykke) GTK-anfall (generalisert tonisk-klonisk anfall) Årsaker Epilepsi. Abstinenskramper. Alkoholabstinens...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Medisinsk betegnelse: synkope. Årsaker Lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette skyldes at hjertet litt sent oppdager at du reiser deg og må øke blodtrykket for at hjernen skal få nok blod. Etter noen sekunder er blodtrykket økt nok til at man kommer seg igjen. Psykisk årsak. Skremmende...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Medisinsk betegnelse: amnesi. Mulige årsaker Alkohol og beroligende medisiner. Hodeskade. Kan føre til at man glemmer både det som skjedde like før skaden, og det som skjedde like etterpå. Hjerneslag, hjernesvulst eller hjernebetennelse kan skade hukommelsessenteret i hjernen. Alzheimers...

Sider