Lommelegen tekst
Søk blant 45,082 spørsmål og svar.

demens

Artikler og legesvar med fagfeltet: demens

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Forskere ved London School of Economics har kommet fram til skremmende tall i en ny undersøkelse om kostnadene knyttet til Alzheimer-pleie i fremtiden. Uten en effektiv behandling mot Alzheimer vil sykdommen koste England 11 milliarder pund, som tilsvarer 124 milliarder kroner, i 2030. Tallet er...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Forskere ved London School of Economics har kommet fram til skremmende tall i en ny undersøkelse om kostnadene knyttet til Alzheimer-pleie i fremtiden. Uten en effektiv behandling mot Alzheimer vil sykdommen koste England 11 milliarder pund, som tilsvarer 124 milliarder kroner, i 2030. Tallet er...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Det er blitt stadig vanligere at personer med Alzheimer bruker et tilskudd av E-vitamin. Hvorfor kan E-vitamin hjelpe mot Alzheimer? Når cellene i kroppen vår jobber, dannes det et uønsket biprodukt som kalles frie radikaler. Disse stoffene kan lett angripe andre celler og føre til skade på...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Ekspert på ørevoks! Alois Alzheimer ble født i Bavaria i 1864. Han utdannet seg til lege og tok doktorgraden på de små kjertlene i øregangen som produserer ørevoks. Imidlertid var det nevropatologi som ble hans store lidenskap - en gren av medisinen hvor man undersøker hjernen og nervevev etter at...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
De offisielle diagnosekriteriene Diagnosesystemet ICD-10 har definert følgende diagnosekriterier for demens: 1. Kognitiv (mental) svikt svekket hukommelse, spesielt for ny informasjon svekkelse av andre kognitive (mentale) funksjoner (dømmekraft, planleggeing, tenkning, evne til å forstå og...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Personer med demens kan ofte bo lenge hjemme. Bor de sammen med noen kan det hende de klarer seg uten å flytte på sykehjem. Dette er avhengig av en hjemmesykepleie som hjelper til og støtter med hyppige besøk. Avlastningsopphold Det er viktig at de pårørende ikke sliter seg ut ved å ha den demente...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Noen fellestrekk Demens er en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet. Disse tilstandene har det fellestrekk at de mentale evnene svekkes, spesielt i forhold til hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Forskjellige typer demens Det finnes mange forskjellige årsaker til demens,...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:42
Studien ble utført på pasienter med diagnosen -hydrocephalus-, eller vannhode. Totalt 23 pasienter deltok i undersøkelsen, der 12 fikk operert inn et dren for å minke trykket i hjernen. Forskningslederen, dr. Gerald Silverberg ved Stanford University, uttalte at han sammen med de andre forskerne...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Ebixa har en komplisert virkningsmekanisme. Ebixa virker på et signalstoff i hjernen, kalt glutamat. Man tror at personer med Alzheimer har et forhøyet nivå av glutamat konstant i koblingene mellom nervecellene. Hos friske øker glutamatnivåene under læring og bruk av minnet, men hos...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:41
Demens er en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet. Disse tilstandene har det fellestrekk at de mentale evnene svekkes, spesielt i forhold til hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Det finnes mange forskjellige årsaker til demens, men grovt sett kan vi dele dem i tre...

Sider