Artikler og legesvar med fagfeltet: demens

Søndag 1. februar 2015
Under CT og MR av hjernen for ca. 3,5 år siden, ble det gjort et bifunn som viser asymptomatiske forkalkinger i basalgangliene, og blodprøver med funn som er forenelig med sekundær hyperparathreoidisme. Har blitt behandlet ett år med d-vitamin på resept, ettersom endokrinolog fant ut at jeg hadde...
Les
Fredag 27. januar 2012
Forskere ved London School of Economics har kommet fram til skremmende tall i en ny undersøkelse om kostnadene knyttet til Alzheimer-pleie i fremtiden. Uten en effektiv behandling mot Alzheimer vil sykdommen koste England 11 milliarder pund, som tilsvarer 124 milliarder kroner, i 2030. Tallet er...
Les
Fredag 27. januar 2012
De offisielle diagnosekriteriene Diagnosesystemet ICD-10 har definert følgende diagnosekriterier for demens: 1. Kognitiv (mental) svikt svekket hukommelse, spesielt for ny informasjon svekkelse av andre kognitive (mentale) funksjoner (dømmekraft, planleggeing, tenkning, evne til å forstå og...
Les
Fredag 27. januar 2012
Demens er en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet. Disse tilstandene har det fellestrekk at de mentale evnene svekkes, spesielt i forhold til hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Det finnes mange forskjellige årsaker til demens, men grovt sett kan vi dele dem i tre...
Les
Fredag 27. januar 2012
Metode Forskerne har gjennomgått studier gjort i mange Europeiske land, blant annet Norge. De satte opp kriterier for hvordan studiene skulle ha blitt gjennomgått, for at de skulle bli medregnet i dette nye studiet. Studiet ble publisert i juni-nummeret av det anerkjente tidsskriftet Europen...
Les
Torsdag 22. september 2011
Min hjemmeboende mor på 93 har i den senere tid stått opp på forskjellige tider på natten, kledt på seg og spist morgenmat. Hun har åpenbart vanskelig for å skjelne kl.dag/natt. Så kan hun sidde oppe frem til det blir morgen. På dagstid er hun helt åndsfrisk. Hvis noget skal foregå neste dag (f....
Les
Onsdag 24. august 2011
Goddag ! JEG ER I EN VANSKELIG SITUASJON OM DAGEN FORSÅVIDT SOM MIN KONE, LIGGER PÅ SYKEHUSET. For en dröy uke siden våknet hun med en merkverdig uttalelse, som jeg antok skyldes at hun hadde drömt. Imidlertid, utover dagen kom hun med flere merkelige ytringer, og jeg ble redde hun hadde fått...
Les
Søndag 29. mai 2011
Hei. Min søster på 74 år har i noen år hatt problemer med å fungere optimalt. Hun sier at hun er trett og uopplagt, engster seg for store og små ting hele tiden, har lett for å gråte. Den siste tiden har hun ofte vært svimmel, og noen ganger blir hun forvirret og vet ikke helt hvor hun skal gå o.l...
Les
Tirsdag 17. mai 2011
Hei! Jeg er en kvinne som i perioder har lett for å engste meg for ting. Jeg har vært igjennom store påkjenninger i livet som kan ha gjort meg fryktsom, men jeg lever et normalt liv til vanlig hvor jeg greier å skjule indre uro. For 8-9 år siden fikk jeg overraskende en MS- diagnose basert på MR-...
Les
Fredag 8. april 2011
Min kone har aldersdemens (Alzheimer) og har i over 3 år benyttet Reminyl uten at vi vet i hvilken grad utviklingen har blitt forsinket av disse tablettene. Til orientering nevnes at hun faktisk ikke husker hva som nylig har skjedd eller hva som blir sagt. Har hørt at Aricept kan hjelpe en del. Kan...
Les

Sider