Lommelegen tekst
Søk blant 45,103 spørsmål og svar.

ad/hd

Artikler og legesvar med fagfeltet: ad/hd

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hva er AD/HD? AD/HD er en medfødt forstyrrelse i evnen til selvregulering. Symptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker. Konsentrasjonsvanskene viser seg først og fremst ved uorganisert oppførsel pga manglende tidsbegreper og manglende evne til å se konsekvenser av sin...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Bildet er et illustrasjonsfoto. MÅ være aktiv -Nina- er i 40-årene. Hun er sprek og veltrent, morsom og intelligent. Hun har fått til mye. Ufattelig mye. - Hvordan får du det til, spør folk? -Nina- kan ikke si det som det er. Hun vil skåne sønnen. Hun vil ikke stå frem fordi diagnosen er så...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner som inneholder det samme stoffet: Ritalin og Equasym. Hvem kan bruke Concerta? Concerta brukes for å behandle AD/HD. Først må man altså få fastsatt diagnosen hos en psykiater, før man vil vurdere å starte med medisiner. Barn under 6 år skal ikke bruke...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner med metylfenidat: Concerta og Equasym. Hvem kan bruke Ritalin? Ritalin brukes av dem med diagnosen AD/HD, og som er mellom 6-17 år, samt voksne som har problemet. Ritalin blir også brukt for å behandle narkolepsi (sovesyke).  Dersom man har et...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Atomoksetin. Atomoksetin er, i motsetning til Ritalin og Concerta, ikke et sentralstimulerende middel. Hvem kan bruke Strattera? Barn og unge over seks år med diagnosen AD/HD kan bruke denne medisinen. Hvordan virker Strattera? Medikamentet virker ved å påvirke den delen av...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
AD/HD og rus Typiske symptomer på AD/HD er uro, konsentrasjonsproblemer og rastløshet. Dette er også symptomer som rusmisbrukere får, og det kan derfor være vanskelig å skille de to problemene fra hverandre. Mange har startet med rusmidler tidlig i barndommen, noe som gjør det enda vanskeligere å...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Voksne med AD/HD har problemer med følgende: Å organisere seg selv og legge opp arbeidet riktig. Å oppnå resultater som er i pakt med ens evner Å komme i gang og å utsette ting en skal gjøre Har mange baller i luften og blir lett stresset Kommer ofte med kommentarer som virker fornærmende på...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hvor lang tid tar undersøkelsen? En nevropsykologisk undersøkelse kan ta fra ca. tre til ca. seks-åtte timer. Ingen orker å arbeide med oppgaver flere timer i ett kjør. Undersøkelsen blir derfor delt opp i mindre enheter, for barn fra en halv til en hel times varighet, avhengig av barnets alder og...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hva er nevropsykologi? Først litt om hva nevropsykologi er: det er den delen av det psykologiske fagområdet som omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. -Atferd- brukes her som et begrep som dekker  menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hvilke vansker har barn med ADHD? ADHD kjennetegnes ved svært urolig atferd, betydelig impulsivitet og store konsentrasjonsvansker. Hos barn fører dette ofte til problemer både i hjem og skole. Hjemme blir det ofte mye mas og lite hygge, fordi beskjeder sjelden blir oppfattet og fulgt før etter...

Sider