Lommelegen tekst
Søk blant 44,773 spørsmål og svar.

ad/hd

Artikler og legesvar med fagfeltet: ad/hd

Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hva er AD/HD? AD/HD er en medfødt forstyrrelse i evnen til selvregulering. Symptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker. Konsentrasjonsvanskene viser seg først og fremst ved uorganisert oppførsel pga manglende tidsbegreper og manglende evne til å se konsekvenser av sin...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Bildet er et illustrasjonsfoto. MÅ være aktiv -Nina- er i 40-årene. Hun er sprek og veltrent, morsom og intelligent. Hun har fått til mye. Ufattelig mye. - Hvordan får du det til, spør folk? -Nina- kan ikke si det som det er. Hun vil skåne sønnen. Hun vil ikke stå frem fordi diagnosen er så...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner som inneholder det samme stoffet: Ritalin og Equasym. Hvem kan bruke Concerta? Concerta brukes for å behandle AD/HD. Først må man altså få fastsatt diagnosen hos en psykiater, før man vil vurdere å starte med medisiner. Barn under 6 år skal ikke bruke...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner med metylfenidat: Concerta og Equasym. Hvem kan bruke Ritalin? Ritalin brukes av dem med diagnosen AD/HD, og som er mellom 6-17 år, samt voksne som har problemet. Ritalin blir også brukt for å behandle narkolepsi (sovesyke).  Dersom man har et...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Inneholder: Atomoksetin. Atomoksetin er, i motsetning til Ritalin og Concerta, ikke et sentralstimulerende middel. Hvem kan bruke Strattera? Barn og unge over seks år med diagnosen AD/HD kan bruke denne medisinen. Hvordan virker Strattera? Medikamentet virker ved å påvirke den delen av...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
AD/HD og rus Typiske symptomer på AD/HD er uro, konsentrasjonsproblemer og rastløshet. Dette er også symptomer som rusmisbrukere får, og det kan derfor være vanskelig å skille de to problemene fra hverandre. Mange har startet med rusmidler tidlig i barndommen, noe som gjør det enda vanskeligere å...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Voksne med AD/HD har problemer med følgende: Å organisere seg selv og legge opp arbeidet riktig. Å oppnå resultater som er i pakt med ens evner Å komme i gang og å utsette ting en skal gjøre Har mange baller i luften og blir lett stresset Kommer ofte med kommentarer som virker fornærmende på...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hvor lang tid tar undersøkelsen? En nevropsykologisk undersøkelse kan ta fra ca. tre til ca. seks-åtte timer. Ingen orker å arbeide med oppgaver flere timer i ett kjør. Undersøkelsen blir derfor delt opp i mindre enheter, for barn fra en halv til en hel times varighet, avhengig av barnets alder og...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Hva er nevropsykologi? Først litt om hva nevropsykologi er: det er den delen av det psykologiske fagområdet som omhandler sammenhenger mellom hjerne og atferd. -Atferd- brukes her som et begrep som dekker  menneskelig atferd både på det indre og ytre plan, det vil si både hvordan vi tenker...
Fredag, 27 januar, 2012 - 23:40
Treningsprogrammer Det finnes ulike treningsprogrammer der enkelte foreløpig har vist interessante resultater, men ingen klart dokumentert effekt, og andre programmer der effekten er høyst usikker og ikke kan anbefales. Av treningsprogrammer med udokumentert effekt på ADHD kan nevnes kinesiologisk...

Sider