Utrolig sterkt lys som skaper muskelspenninger i hele kroppen - hva er det? 64432

Jeg har de siste årene slitt med synsforstyrrelser I tillegg har jeg slitt med migrene i flere år, blandet med tensjonshodepine.
Synsforstyrrelsene har vi kanskje trodd har vært auraen til migrenen, men jeg mener dette ikke stemmer.
Synsforstyrrelsene kan beskrives som støy, uklarhet, prikker som beveger seg, vanskelig å fokusere. I tillegg opplever jeg at jeg får en stor sort prikk, og annet sort støy som beveger seg når jeg beveger øynene. Dette er kun tilstede når jeg utsettes for mye lys. i tillegg har jeg merket at jeg får en kraftig hodepine når jeg utsettes for skarpt lys/sol/lysarmaturer. går fra mørkt til lys, eller er på kino o.l . Denne hodepinen forsvinner ikke når jeg tar migrenemedisin, den blir sittende i flere dager når den først har kommet, og arter seg som knasing bak øynene, trykk bak i ganen, spres videre til panne, og pusten min endrer seg(jeg holder pusten) Det føles som om hode skal sprenge.

Jeg merker jeg får stikkende smerte i øynene når jeg utsettes for lys, øynene mine er tørre/såre. Jeg har vært hos en spesialoptiker etter henvisning fra nevrolog og har de siste 4 ukene brukt filterbriller. Disse brillene er farget med fl41 som skal skille ut blå lysstråler. Etter jeg fikk brillene har jeg opplevd noe lindring i mine synsforstyrrelser, og får ikke de samme stikkende smertene når jeg utsettes for moderat lys..Dersom jeg utsettes for sol/skarpt lys får jeg den samme kraftige hodepinen. Mitt spørsmål er om man kan få så kraftig hodepine utløst av lys? Dette er IKKE en hodepine jeg vil sammenlikne med migrene, men minner mer om spenningshodepine bare mye mye kraftigere. Jeg føler som sagt at filterbrillene hjelper, men føler ikke at de er mørke nok.
Kan lys generere muskelspenninger? Den første uken med filterbriller følte jeg at kroppen min satte i gang en kraftig reaksjon, og muskelknuter som jeg sliter med ble veldig såre, forså å bli mye bedre, og det føltes ut som skuldrene mine senket seg betraktlig.
synspunker?

mann
Hei, Mann.
Du er under behandling for migrene og har symptomer som du relaterer til sterkt lys som er av en relativt sterk karakter ut fra dine ovenstående beskrivelser. Du relaterer ikke dine plager til migrenen du har, men føler at smertene og plagene vedvarer lenge etter at eksponeringen av lys og etter at migreneanfallet er ferdig. Du har forsøkt en filterbrille som du synes har hjulpet noe , men ikke helt. Ditt spørsmål er om lys kan generere muskelspenninger. Du er interessert i mine betraktninger lyspåvirkning, muskelspenninger og spenningshodepine.
Dette er er det vanskelig å ta stilling til uten å ha undersøkt deg som øyelege. Man vi kunne si som et generelt svar på ditt spørsmål at en spenning kan genereres som en subjektiv reaksjon på en lysintensitet som indivduelt oppleves for sterk, uten at dette nødvendigvis er sykelig eller målbart. Derved blir tiltaket å unngå denne intense belysningen som skaper slikt ubehag. Jeg holder likevel en knapp på migreneteorien ut fra dine beskrivelser ( sort prikk, sort støy som beveger seg , fokuseringsvansker) .
Filterbrillene har hjulpet deg, men de var ikke mørke nok. Det er trolig muligheter for å lage dem mørkere, enten ved påsetting av en mørkere foliering, eller å bytte glass til mørkere med samme filtrerte bølgelengde. Dette vil spesialoptikeren din kunne hjelpe deg godt videre med.
En variasjon av migrenemedisinen kan også være på sin plass for mer og helhetlig behandling og anfallsforebygging. dette vil din nevrolog vite mer om og kunne undersøke og veilede deg videre.

Rim N. Alme