Nattlig vannlating hos 6-åring

Hei!
Jeg har en sønn på seks år som aldri har hatt en natt uten å tisse seg ut. Jeg vet at dette er svært vanlig, spesielt hos gutter, men tenker at dette muligens kan være unormalt med tanke på at:
1: Han har aldri hatt en tørr natt
2: Han er på do rett før han legger seg, pluss at han går på do rett før han sovner. Likevel tisser han seg ut, ofte en time etter han har sovnet. Og våkner ikke av det. Han oppleves som vanskelig å vekke.

Fysisk er det ingenting galt med gutten, og heller ikke psykisk. Vi opplever en gutt som er glad og fornøyd, men ser han blir veldig lei seg når han gang på gang tisser seg ut. Det hjelper heller ikke på situasjonen at småsøsknene har sluttet med bleie og er tørre om natten. Fastlege har prøvd å henvise oss til barnelege, men de vil ikke starte utredning før han er ni år. Vi har og prøvd minirin uten effekt. Det samme med redusering av drikke på kveldstid og vekking om natten.

Høres dette normalt ut?

mann
6
Hei.

Dette er ikke et uvanlig problem. 8% av 4,5 år gamle barn og 1,5% av 9,5 år gamle barn tisser i sengen flere netter pr uke.
Så når du spør om det er normalt, så er svaret at det selvfølgelig er mer normalt å ikke tisse i sengen om natten, men det er som du ser av tallene ovenfor, slett ikke uvanlig heller. De fleste vokser dette av seg, men det er naturligvis viktig og det er mulig, å hjelpe barnet til å bli kvitt dette problemet så snarlig som mulig.

Dette er vanligvis ikke noe som man må henvises til spesialist for å få hjelp for, jfr det at du sier at fastlegen har forsøkt å henvise til barnelege, som ikke vil gjøre noe her før gutten er ni år. Nattlig vannlating er noe som fastlege og helsesøster skal hjelpe dere med, og hjelp er å få.
Det er viktig med kontakt med helsesøster, som kan hjelpe dere med alle andre tiltak enn medikamentelle. Helsestasjonen / helsestasjonen har vanligvis god erfaring i denne type problemstilling.
Aktuelle tiltak kan f.eks. være at gutten og du i samarbeid fører dagbok, motivasjonsarbeid som f.eks. det å klistre inn en gullstjerne når han begynner å få tørre netter, og så kan dere avtale en premie når han har f.eks. fem stjerner osv. Helsestasjonen har også spesielle alarmmatter som dere kan låne.
Tiltakene gjøres individuelt, og endres underveis med oppfølgingen, avhengig av hvordan det utvikler seg, så det er viktig å ha kontakt med helsestasjonen over tid her, inntil problemet er løst.
Alarmmatte er spesielt effektivt, og det kan gjerne brukes sammen med Minirin.

Her er mer info, hentet fra Norsk Elektronisk Legehåndbok:

"Motivasjon
Før tiltak settes inn ved primær enurese må legen forvisse seg om at både barnet og foreldrene er motivert for behandling, og at tidspunktet er det rette (oftest 5-6 års alderen eller senest i 8-års alderen)
Dersom foreldrene ønsker at barnet skal bli tørt, mens barnet selv ikke opplever vætingen som et problem, vil behandlingen sjeldnere lykkes
Aktuelle egenbehandlingstiltak/generelle råd
Informer om tilstanden
Barnet har ingen skyld i tilstanden og må ikke klandres
Ingen drikkerestriksjon i løpet av dagen, tilstrekkelig drikke er viktig. Begrens væskeinntaket de siste timene før sengetid
Oppfordre til regelmessige toalettbesøk (ca. 4-7 ganger) i løpet av dagen, inklusive en gang rett før leggetid
Vekking?
Å halv-vekke eller bære et barn til toalettet for eksempel når foreldrene legger seg, antas å kunne vedlikeholde et uheldig tømningsmønster, og anbefales ikke annet enn for å styrke barnets selvtillitt en kort periode
Hos større barn kan eventuelt en vekkeklokke brukes slik at barnet våkner og selv går til toalettet
Beskytt madrassen med plast. Bruk av bleier om natten frarådes, fordi dette vedlikeholder plagene. Et håndkle kan legges på våt flekk resten av natten
Rydding og vask bør større barn ha ansvar for selv, men dette må ikke være i form av straff
Dagbok kan i seg selv medvirke til bedring. Bruk gjerne belønningssystemer, belønne tørre netter og unngå straff etter våre netter
Ved mistanke om dårlige tømningsvaner, er det nødvendig med forklaring og informasjon om regelmessige tømningsvaner
Forstoppelse bør behandles. I noen tilfeller fører det til bedring av enuresen også
Alarmapparat
Er den beste og mest kostnadseffektive behandlingsformen, og bør tilbys dersom man ikke kommer til målet etter 1-3 måneder med rådgivning og egenbehandling
Behandlingen anbefales fra 5 års alder, men krever at barnet selv er motivert og innstilt på denne typen "trening"
Den er bivirkningsfri, har effekt hos 50-70%, men en fjerdedel får residiv
Effekt av behandlingen viser seg etter 5-8 uker. Minimum behandlingstid bør være åtte uker, maksimalt 16 uker
Motivasjon hos barn, foreldre og terapeut er svært viktig
Mange allmennleger får lite erfaring med metoden, og kan med fordel involvere helsesøster, PPT-kontor eller andre med tilgjengelig utstyr
Det finnes to hovedtyper - stasjonære eller bærbare
Minialarm i trusen er lettere å håndtere enn alarmmatte, samt er mer sensitiv for små mengder urin
Kombinasjonsbehandling med alarmapparat og desmopressin er aktuelt dersom en ikke kommer til målet med alarm alene."

Så mitt hovedbudskap her blir at dette er noe som dere får hjelp for via helsestasjon, evt i samarbeid med helsestasjonslege / fastlege, og ikke noe dere skal gå og vente på hjelp fra barnelege / spesialist på.
Lykke til.

Dr. Brynjulf Barexstein allmennlege / sjefssvarlege
Lommelegen.no