Medisiner

Jeg føler meg ikke trygg på at jeg har riktig tablettbruk,og håper på avklaring mht det. For ca 15 år siden hadde jeg CT av hodet. Mener å huske at det var pga svimmelhet og trykk over lengre tid.Jeg fikk opplyst at det var funnet brist av en liten blodåre,eller om det var blodpropp. Etter det har jeg brukt 75 Mg Albyl og 10mg Lipitor.,samt Somac 20 pga mageproblemer. Etter magesår for ca 10 år siden,med påfølgende kur ble det konstant at magesårbakteriene var borte. I perioder har jeg ikke brukt Somac. Des.2015 mistet jeg nesten helt hørselen,og tok to antibiotikakurer,da den første var feil.Følte at jeg var ustø. Febr 2016 kollapset jeg med en blodprosent på noe over 5, og fikk konst Dieulafoy leksjon. blodtrykket var 118|58 . Kolesterol 4,9.Kan antibiotikakurene ha noe å si for blødningen? Gastroskopi en tid etter viste ok , Ved utskriving fra sykehuset fikk jeg resept på 75mg Albyl(får Acetylsalisylsyre). 40 ?mg Lipitor kveld, Somac 40mg to ganger PR dag i to uker ,deretter en gang. Det viste seg at sykehuset ved innleggelse hadde ført inn at jeg brukte 40 MG Lipitor .Nå tar jeg igjen 10 MG..Er ikke dette medisiner for høyt kolestrol ? Jeg har nå fått blodprosenten opp på ca 13? Jeg tar ikke Somac uten at jeg føler behov., men kanskje jeg bør ta daglig? Er disse medisinene noe jeg bør fortsette med reste n av livet? Ettersom jeg nå også føler at jeg ofte er ustø,har jeg fått time hos øre,nese, hals om et halvt år.

kvinne
74
Hei,
Det første jeg vil kommentere her er din bruk av Albyl E. På grunn av at du har en Dieulafoy lesjon, bør du ikke bruke NSAIDs som Albyl eller ibuprofen daglig. Dette bør du diskutere med din lege. Lipitor er for kolesterol, og hvis du hadde et slag for mange år siden fremfor en hjerneblødning, er det logisk at de kan ha behandlet deg siden da for høyt kolesterol. Ditt kolesterol nå er veldig bra. Albyl i høye doser eller over tid kan gi hørselsproblemer. Jeg tror du bør snakke med legen din og få ham/henne til å se over alle medisinene dine, gå gjennom hvorfor du bruker dem, og så revurdere om Albyl E er hensiktsmessig iom at du har en Dieulafoy lesjon. Jeg tror ikke antibiotikakuren ga deg blødning, og du hadde brukt Albyl lenge. Det er godt kjent at NSAIDs gir blødninger både med og uten en Dieulafoy lesjon. Hvis du ikke har symptomer på halsbrann/sure oppstøt/magesmerter, behøver du ikke bruke Somac.
Det er best at du tar deg en skikkelig prat med legen din som så kan revurdere og eventuelt forklare hvorfor du står på visse medisiner og hvilke diagnoser de er for eller hva de er ment å hjelpe mot.
Det er fint at du tar deg en tur til en øre-nese-hals spesialist så han eller hun også kan gå over alt med deg.

Lykke til!

Mvh,

Nina Bryhn, MD

<p>Nina C. Bryhn, MD</p>