Lupus

Hei, er for tiden til utredning for revmatiske sykdommer. Har tatt veldig mange prøver, men har ennå ikke fått noen faste holdepunkter på hva som feiler meg. Grunnen til at jeg skriver til dere er at jeg, etter å ha lest en del om sykdommen Lupus, nå har blitt meget bekymret for at jeg kan ha denne. Forventer selvsagt ikke et konkret svar, men gjerne litt info om denne sykdommen relatert til de symptomene jeg har. Begynte med achillestendinitt i begge sener (oktober 2006), så stivhet og væskeansamling i begge knær (smerter ved spesielle bevegelser). Har også den seneste tiden merket noe stivhet og ømhet i tærne. Stiv nakke og smerter i kjevemuskulatur (Maseeter) har jeg hatt siden juni 2006. Vekttap på ca. 8-10 kg siden i høst (uten slanking). Blod i avføringen den senere tiden. Til tider litt rød i kinnene, men vanskelig å se om det kan være sommerfuglutslett. Ingen sår i slimhinner, ei heller problemer med sollys (med unntak av lys hud som lett blir rød og brent) Ingen i familien som har hatt spesielle ledd-/muskelsykd. Den siste blodprøven viste SR 77, CRP 36, hemoglobin 11.4, MCV 79, trombocytter 455 og ALAT 7. Leukocytter, etrytrocytter, kreatinin i serum, urinstoff, natrium, kalium, kalsium, urinsyre, ALP, ASAT og CK var normale. Urinprøve negativ for glukose, ketoner, blod, proteiner, nitritt og leuco.stix. Er også testet for ulike virus (borrelia etc)som var negative. Venter på svar på ANA, samt svar på røntgen og EKG. Kan det synes noe mønster her? Har ikke hatt noen infeksjon som jeg kan huske, men er det mulighet for at det kan være reaktiv artritt?

Kvinne, 26 år

kvinne
26
Hei, du ønsker info om denne sykdommen.

Jeg vil innlede med å sitere fra Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og deretter si noe mer om dette i forhold til din situasjon.

Først fra NEL:

"Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom i bindevevet som kan gi symptomer fra mange organsystemer som hud, muskelskjelettapparatet, blodårer og nyrer. Sykdommen kan være vanskelig å diagnostisere. Det finnes ingen enkelt test for sykdommen, og den må påvises gjennom å kombinere symptomer, tegn og resultater av laboratorieprøver. Tidlig diagnose er viktig fordi behandling kan redusere både sykelighet og risiko for for tidlig død. Særlig gjelder det påvisning av nyresykdom, lupusnefritt. Selv om sykdommen kan være livstruende, er den først og fremst en kronisk sykdom som kan gi dårlig helse.

Forekomsten av SLE anslås til ca 15-50 pr 100.000. Sykdommen er ni ganger vanligere hos kvinner enn hos menn, og det er først og fremst yngre og middelaldrende kvinner som rammes.

Symptomer og tegn ved SLE
Den "typiske" presentasjonen av en ung kvinne med leddbetennelse og sommerfuglutslett er uvanlig. SLE kan ha et variert og sammensatt sykdomsbilde, og funnene er omfattende og vekslende, noe som vanskeliggjør diagnostikk og behandling. Det tar som regel tid og mange konsultasjoner før symptomer og funn danner et mønster som passer med SLE. Tilstanden kan særlig i startfasen bli oppfattet som psykisk betinget på grunn av vage symptomer som tretthet, slapphet, svimmelhet uten at legen finner klare tegn på kroppslig sykdom.

Tidlige, uspesifikke symptomer er slapphet, tretthet, munnsår, leddsmerter, lysømfindtlige utslett, hovne lymfeknuter, brystsmerter, hodepine, nummenhet og prikking i hender og føtter, symptomer på tørre øyne og munn, nedsatt sirkulasjon i fingre og tær, lett hårtap. Sykdommen kan hos noen debutere akutt med alvorlige nedsatt funksjon av ett eller flere organer.

Etter hvert vil det hos ca. 90% oppstå symptomer på leddbetennelse, der sykdommen flytter seg fra ledd til ledd. Sommerfuglutslett i ansiktet er også typisk (ca. 80%) - arter seg som et rødt utslett over neserygg og kinn. Nervesystemet er opphav til symptomer hos omtrent 50% det kan gi symptomer som hodepine, svimmelhet, epileptiske anfall, lammelser, hjernenerveutfall, nervesmerter (perifere nevropatier) og muskelsmerter (myositt). Særlig hos yngre og middelaldrende kvinner er SLE en mulig årsak til nyoppståtte eller uavklarte nevropsykiatriske symptomer. Spontan aborter forekommer i 10-20% av tilfellene. Ved aktiv sykdom er feber, nedsatt matlyst og vekttap vanlig. I tillegg forekommer en rekke andre symptomer fra ulike organsystemer. Ved soling og under graviditet kan symptomene bli verre.

I de tilfellene der barn får sykdommen, er symptomene ganske like de vi finner hos voksne. Hyppige tegn er feber, utslett, leddbetennelse, hårtap og nyresykdom.

Hva forårsaker tilstanden?
Kroppens antistoffer (proteiner som inngår i immunforsvaret) reagerer mot kroppens eget vev. SLE er derfor det vi betegner en autoimmun sykdom. Resultatet blir betennelse i det angrepne vevet. Antistoffene kan også tette til små blodårer. Årsaken til at det dannes antistoffer mot eget vev (autoantistoffer), er ikke kjent. Det antas at arvelige forhold, hormonelle forhold og infeksjoner kan spille inn.

Solstråler kan utløse anfall av SLE. Det samme kan graviditet og enkelte legemidler (sulfa, penicillamin, gull og østrogener). Autoantistoffer kan være tilstede i mange år før sykdommen gir symptomer, og antall antistoffer kan øke like før symptomene oppstår, noe som tyder på at flere faktorer spiller inn.

Sykdommen påskynder åreforkalkning (aterosklerose) noe som øker risikoen for tidlig hjerteinfarkt og hjerneslag.

Hvordan diagnostiseres tilstanden?
Diagnosen stilles ut fra en sjekkliste. Dersom du har minst fire av følgende funn, får du diagnosen SLE:

Sommerfuglutslett i ansiktet
Hudlupus, som er typiske forandringer i huden med flekkvise røde utslett med avskalling
Lysoverfølsomhet
Sår i slimhinner
Leddbetennelse med symptomer fra mange ledd
Betennelse i lungehinne, hjertepose eller det innerste laget i hjertet
Nyresykdom, med påvist proteiner i urinen, eller andre typiske funn ved mikroskopi av urin
Påvirkning av sentralnervesystemet med epilepsi eller psykiske forandringer som depresjon eller forvirring
Påvirkning av blodet med ødeleggelse av røde blodceller og/eller blodplater og få hvite blodceller
Typiske antistoffer mot eget vev
Påvisning av antistoffet ANA
Blodprøver viser ofte for lav blodprosent, forhøyet senkning, normal CRP og for få hvite blodceller. Funn av antistoffet ANA og mangel på antistoffet revmatoid faktor tyder på SLE. Antistoffet anti-DNA er typisk for sykdommen. Urinundersøkelse kan påvise eventuell nyreskade.

Hvordan behandles sykdommen?
Målet med behandlingen er å minse risikoen for betennelser i vevet og blodpropp i ulike organer. Behandlingen av SLE med medisiner er en oppgave for spesialist i revmatiske sykdommer. Mange ulike medisiner kan benyttes, og det kan noen ganger være en vanskelig oppgave å finne medisiner som både hjelper godt og som har få bivirkninger. De mest brukte medikamentene er følgende:

Paracetamol (eks. Paracet) som smertestillende medisin
Betennelsesdempende midler (NSAIDs) er nyttige ved leddsmerter. Medikamentene i denne gruppen demper betennelse og gir smertelindring (eks. Naprosyn®)
Antimalariamidler kan ha god symptomlindrende effekt på hud- og leddsymptomer
Kremer/salver med kortisoneffekt brukes mot utslett
Solkrem med solfaktor over 15 kan i noen grad virke forebyggende om sommeren
Kortisonpreparater i tablettform brukes ofte ved aktiv sykdom
Cellegift og kortison intravenøst brukes av og til ved livstruende utbrudd av SLE. Innleggelse i sykehus vil i slike tilfeller alltid skje.
Behandlingsformer som utprøves, er rensing av blod. En lang rekke nye medisiner er under utprøving
Hva kan du gjøre selv?
Det er viktig å unngå soling som i mange tilfeller kan aktivisere sykdommen. Selv solkremer med høy solfaktor har ikke fullgod effekt.

Spesielle problemstillinger

Graviditet
Graviditet hos pasienter med SLE er forbundet med økt risiko for komplikasjoner. Gitt at lupus er i en god fase ved befruktningstidspunktet, er prognosen for svangerskapet god, men likevel dårligere enn for friske kvinner. Problemer i svangerskapet er vanlige, særlig hvis kvinnen har antifosfolipidantistoffer. Komplikasjoner innebærer gjentatte aborter, fosterdød, svangerskapsforgiftning, hemmet vekst i fosterstadiet og for tidlig fødsel - samt at kvinnen er i økt risiko for å få blodpropp, særlig i barseltiden.
Risikoen med et svangerskap øker markant dersom det foreligger lupusnefritt, høyt blodtrykk og aktiv sykdom, særlig ved befruktningstidspunktet. Det advares derfor mot å bli gravid i en fase der man er dårlig av sykdommen. Alle kvinner med lupus bør få nøye rådgiving før de planlegger en graviditet, både i forhold til kontroll over sykdommen og vedrørende medisiner som kan være skadelige for barnet.

Hvordan er langtidsutsiktene?
De fleste pasienter med SLE kan leve et relativt normalt liv. Femårs overlevelse er i dag over 95%. Bedringen skyldes tidligere diagnose, påvisning av mildere sykdom, fremskritt i den medisinske behandlingen, bedre støttebehandling inklusive nyretransplantasjon. Men SLE er en mulig alvorlig sykdom der skader på sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), nyrer, hjerte/karsykdommer og alvorlige infeksjoner kan være livstruende."

Dette var generell info, håper at du fant det nyttig / interessant.
Så til din situasjon:
Du har hatt akillestendinitt, hvilket i de aller fleste tilfeller selvfølgelig IKKE er forbundet med SLE.
Videre har du stivhet og ømhet i knær og tær, samt stiv nakke og smerter i kjevemusklene, vekttap, tidvis blod i avføringen, til tider litt rød i kinnen, men ikke nødvendigvis noen "sommerfuglutslett" i din vurdering.
Du har forhøyde blodprøver hva gjelder senkning og CRP, som er meget uspesifikke prøver som stiger ved svært mange betennelsestilstander og infeksjoner, og mao. absolutt ikke entydig taler i retning av SLE.
ANA venter du på svar på.

Hvis vi ser på den sjekklisten jeg viste til ovenfor, hvor man må ha minst 4 av de nevnte kriteriene oppfylt for å kunne stille diagnosen, hvilket du ikke ser ut til å ha, så synes jeg at SLE ikke virker spesielt sannsynlig, men dette må jo din fastlege følge med på videre, slik at evt nye symptomer kan registreres. Når ANA-svaret ditt foreligger, så synes jeg din fastlege kan vurdere å henvise deg til en revmatolog, for dette kan være en noe vanskelig diagnose å stille, som du skjønner. Dine forhøyde blodprøver senkning og CRP er med å skjerper mistanken om en eller annen form for revmatisk sykdom, men på ingen måte noe "bevis" i seg selv.

Du spør om det kan være reaktiv artritt. Vel, dette er bare en av mange typer leddbetennelser som kan forårsake leddsmerter og -hevelse, så mitt svar på det er bare et helt generelt ja, så dette synes jeg igjen at din fastlege og en evt revmatolog kan ta stilling til, etter at alle prøvesvarene dine er klare.

Håper dette var et klargjørende svar, og ønsker deg god bedring.

Dr. Brynjulf Barexstein allmennlege / sjefssvarlege
Lommelegen.no
www.barexas.com

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.