Kombinasjon Antabus og Venlaflaxin

Kan jeg bruke Antabus sammen med Venlafaxin Krka (150 mg)?

Kvinne, 40 år

kvinne
40
Hei!
Det er ingen problem. Det er ingen kjente interaksjoner mellom disse to preparatene. Virkningen påvirkes heller ikke ved samtidig bruk

Alf Kristoffer Ødegaard, lege

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.