Hvorfor blir jeg ikke tatt på alvor av legen?

Hei, jeg fikk fjernet en eggstokk for litt over ett år siden, og jeg har hatt smerter og vært subfebril i tiden etterpå. Her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg kanskje har et fremmedlegeme i magen etter operasjonen. Jeg har kontaktet både lege og legevakt i dag pga veldig dårlig allmenntilstand, men jeg blir ikke tatt på alvor. Mitt spørsmål er: Hvorfor tas ikke min situasjon alvorlig? Jeg er redd for å dø, og jeg forstår ikke hvorfor ikke jeg blir innlagt og blir operert så fort som mulig.

kvinne
45
Hei.

Huff. Dette hørtes slett ikke bra ut, det er vi veldig enige om. Du må jo ha det aldeles grusomt nå, med frykt for å dø.

Men ditt konkrete spørsmål til oss er det vanskelig for meg å svare deg på, og jeg skal prøve å forklare hvorfor. Du spør om hvorfor ikke din situasjon blir tatt alvorlig og hvorfor du ikke blir innlagt og operert så fort som mulig.
Jeg vet ikke om det er slik at du ikke blir tatt alvorlig, men jeg har full forståelse for at du opplever det slik, og det er jo ille nok i seg selv, -aldeles ille er det.
Kan det hende at du og legene du har vært i kontakt med, oppfatter din situasjon forskjellig? Dvs at du oppfatter den som mer alvorlig enn det de gjør? Med det sier jeg ikke at du tar feil og de har rett, eller omvendt, men jeg tenker at det kanskje kan være en mulig forklaring, det at du og legene dine oppfatter alvorligheten i dette forskjellig.

En annen mulig forklaring kan ligge på det kommunikasjonsmessige: Hva har du blitt fortalt og hvordan, hvilke ord er brukt? En ting er hva har de ment å si, og en annen ting er hva har du oppfattet det som. Kommunikasjon er et virkelig minefelt, med en masse muligheter for feil og rimelig leie utfall, ikke minst i kontakt mellom lege og pasient, det finnes det utallige eksempler på.
Når ting skjærer seg så ettertrykkelig som her, så er det erfaringsmessig ofte den gjensidige kommunikasjonen som har totalhavarert, er min erfaring.

En ting synes ganske klart: Din(e) lege(r) har ihvertfall ikke klart å gi deg den informasjon du trenger, og ikke klart å forklare deg hva de har ment og tenkt, og det er oppskriften på at du blir redd og frustrert og usikker, naturligvis. Hvis dine leger på noen måter har rett i sin oppfatning av situasjonen (hvilket jeg ikke vet) så er det deres plikt å forklare dette til deg på en måte som gjør at du forstår hva de mener.

Jeg har et godt og konkret råd til deg:
Lag en utskrift av spørsmål og svar her, og send det eller gi det til fastlegen din. Si at du har vært i kontakt med lege / oss, og at du har fått dette rådet. Da vil legen din se hva din oppfatning av saken her er, og hvor redd du er, og sannsynligvis vil det kunne gjøre at legen din kan gi deg enten den informasjon du trenger her, eller evt endre sine medisinske vurderinger, om det skulle være nødvendig eller riktig.

Jeg har naturligvis ingen forutsetninger for å si hva som er riktig eller feil medisinske vurderinger her, fordi at da måtte jeg hatt vesentlig mer informasjon tilgjengelig for å sette meg inn i saken.

Men du bør definitivt følge mitt råd, helst i morgen.
Lykke til.

Dr. Brynjulf Barexstein allmennlege / sjefssvarlege
Lommelegen.no