Hvilken mulighet har jeg for å bli gravid, 40 år?

Hei!
Hva er mulighetene mine for å kunne bli gravid? Jeg har regelmessig menstruasjon, regelmessig eggløsning. Vil det være lettere for meg å bli gravid på fertilitetsklinikk ut i fra mine prøvesvar? Sier prøvesvarene noe om når ca jeg kan forvente å komme i overgangsalderen?
Mine blodprøvesvar fra 3 menstruasjonsdag:
Androstendion : 2,5 nmol/L
FSH : 6,8 IE/L
FT4 : 18,1 pmol/L
LH : 2,4 IE/L
Prolaktin_prol : 225 mIE/L
Progesteron : <0,5 nmol/L
SHGB : 104 nmol/L
TSH : 1,40 mIE/L
Testosteron : 0,6 nmol/L
Thy.perox.antis. : 13 IE/mL
Østradiol : 194 pmol/L

kvinne
40
Hei, beklager seint svar!!
Det er ikke mulig å gi et estimat på sannsynlighet for når du kommer i overgangsalder basert på de blodprøvesvarene. Det finnes per idag ingen eksakte prediksjonsmodeller som kan si noe sikkert om dette. Man kan uttale seg om et gjennomsnitt i forhold til den aldersgruppen man tilhører, men da bør det gjøres en klinisk undersøkelse med ultralyd av eggstokkene i tillegg. I forhold til å bli gravid er det ikke noe "alarmerende" galt med blodprøvene dine i forhold til å bli gravid. Man vet imidlertid at kvaliteten på eggene hos alle kvinner reduseres med årene, og når man har passert 40 er det derfor for de fleste kvinner viktig å ikke kaste bort unødig tid.
Prøverørsbehandling er tidseffektivt på den måten at man får tatt ut og dermed testet flere egg i løpet av en måned. i en vanlig syklus der naturen "går sin gang" vil kun det ene egget som modnes pr måned få sjansen til å bli befruktet. Ved fertilitetsbehandling stimuleres eggstokkene slik at flere egg kommer ut og blir forsøkt befruktet i løpet av en måned.
På denne måten vil behandling for de aller fleste korte ned tiden til graviditet. På den ene siden er det fint at naturen får gå sin gang, men på den andre siden er det nettopp det faktum at mange venter for lenge med å ta kontakt som kan vise seg å bli avgjørende for at man ikke lykkes.
Mitt råd til deg vil derfor være å ta kontakt for en vurdering dersom du allerede har forsøkt å bli gravid noen måneder. Du kan ta kontakt direkte med en av fertilitetsklinikkene for en time direkte eller be om henvisning fra din fastlege.
Håper dette var til litt hjelp for deg, og vil gjerne ønske deg lykke til!

Liv Bente Romundstad