Holmes-Adies pupill

Jeg har fått diagnosen Adies for ca tre måneder siden. Jeg har møtt div. leger som er ganske ukjent med disgnosen. Kan dere gi meg noen utfyllene opplysninger. I mitt tilfelle arter det seg slik at den ene pupillen er konstant vesentig større enn den normale, samt at denne ikke reagerer på lys. Jeg hadde også dårlig refleks i noen ledd i beinet iflg. nevrologen. Jeg står på venteliste hos øyenlege for vidre utredning. Tilstanden har gjort meg svært var for lys. Det er smertefult med vanlig sollys og lys fra andre lyskilder, spesielt lysstoffrør. Det kjennes også ut som jeg har problemer med å fokusere. Jeg har begynt å myse, men jeg har ikke dårlig syn iflg. en synstest jeg nylig tok hos en optikker. Jeg har konstant hodepine (styrke 3 på en skala fra 1-10), noe som er utrolig slitsomt. I tillegg kommer det ilende smerter i det øyet som er berørt. Jeg har hatt halvsidig migrene i nesten 20 år (på samme side som adiesen). Migrenen er nå betydelig forverret, med hyppigere anfall. Jeg går konstant med solbriller som stenger ut mest mulig lys. Dette avhjelper hodepinen en del og forebygger migreneanfallene noe. Jeg lurer på om jeg har adies pupill eller adies syndrom. Hva er forskjellen på disse? Kan adies i seg selv gi hodepine, eller er jeg spesielt utsatt når jeg har migrene? Hva er prognosene for denne diagnosen? Jeg vet at den er ufarlig, men den er fryktelig plagsom for meg. Jeg er delvis sykemeldt pga. dette nå. Relevante sykdommer/medisiner: Atacand som migreneforebyggende

Kvinne, 38 år

kvinne
38
Hei!

Du har fått diagnosen Adies for tre måneder siden, og lurer på om du har Adies syndrom eller Adies pupill, og ønsker litt utfyllende informasjon om dette.

Adies pupill eller Holmes-Adies pupill som det også kalles, er en stor, rund, utvidet pupill. Denne reagerer langsommere enn normalt på lys. Når man kikker på ting som er nærme, vil pupillene normalt trekke seg sammen. Dette gjør pupillen i omtrent normal hastighet også ved Holmes-Adies pupill; det er reaksjonen på lys som er nedsatt. Symptomet sees oftest kun på den ene siden. Grunnet den store pupillen får øyet mer lys, og mange er derfor plaget med økt lysfølsomhet.
Hva som er årsaken til Holmes-Adies pupill er litt usikkert, men man tror det er en skade av den delen av det parasympatiske nervesystemet som går til pupillen. Skaden kan muligens skyldes en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. De siste årene har det også kommet forslag om at det kan skyldes autoimmunitet, dvs at kroppens eget immunsystem feilaktig angriper nervene.
Kroppens nervesystem deler man i tre deler; en motorisk del (ansvarlig for bevegelser), en sensorisk del (føle- og smertesanser) og en autonom del (styrer bl.a. hjerterytme, organers blodforsyning etc). Det autonome nervesystemet deles igjen i to, det parasympatiske og det sympatiske. Når adrenalinet ”bruser i kroppen” er det det sympatiske nervesystemet som er aktivt. Det reagerer på stress og aktivitet, og gir bl.a. økt puls og utvidet pupille (”fight and flight”). Det parasympatiske systemet virker motsatt av det sympatiske, slik at det er aktivt når man er i ro (”rest and digest”). Ved Holmes-Adies pupill er det altså trolig en skade på det parasympatiske nervesystemet, noe som gir ”overvekt” av sympatikus, og dermed en utvidet pupille.

Ved Holmes-Adies pupill kan det av og til også sees manglende eller svekkede reflekser "på kneet og ankelen". Da kalles det Adies syndrom. Hvis refleksene dine altså var mye svakere enn det ”normale” har du trolig Adies syndrom, mens hvis bare pupillen er forandret er det Holmes-Adies pupill. Dette kan skyldes en såkalt polynevropati, de lengste nervene i kroppen skades, og da blir refleksene lengst fra kroppens sentrum skadet. Hva som er årsaken til dette er usikkert, men det har i det siste som nevnt blitt foreslått at det kan være snakk om en autoimmun prosess.

Holmes-Adies pupill rammer oftest yngre kvinner. Det er helt ufarlig, men varig.
Det finnes ingen endelig behandling, men det er mulig å bruke briller som bedrer et evt. nedsatt syn, solbriller for ikke å bli så plaget med den økte lysfølsomheten, og man kan bruke øyedråper som trekker sammen pupillen. Disse må da brukes flere ganger daglig. En evt. behandling anbefaler jeg deg å ta opp med øyelegen når du får time der.

Så til det spørsmålet som er det viktigste for deg, om Adies pupill kan gi hodepine, eller om du er spesielt utsatt når du har migrene?
Jeg har vært i kontakt med en nevrolog som er spesialist på hodepine, og han forteller at han ikke kjenner til at Adies pupill kan gi hodepine i seg selv. Både Adies og hodepine er derimot veldig vanlige plager, og dermed har mange begge delene uten at det trenger å være noen sammenheng mellom disse.
Som nevnt tidligere gir den kronisk utvidede pupillen lysskyhet. Man kan tenke seg at dette kan gi hodepine ved kraftig belysning, uten at vet dette sikkert.
Også han legger vekt på at Adies pupill regnes som ufarlig.

Du kan lese litt mer om Holmes-Adies her:
http://www.ninds.nih.gov/disorders/holmes_adie/holmes_adie.htm

Håper du er fornøyd med svaret! Lykke til!

Alf Kristoffer Ødegaard, lege

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.