Foreldre er syke hele barnets første barnehageår

Hei!
Jeg har helt siden jeg var liten hatt lett for å blø neseblod. I tillegg har jeg så lenge jeg kan huske hatt veldig lett for å få blåmerker, spesielt på bena.
Allikevel opplever jeg i den siste tiden at disse problemene har forverret seg. Har flere blåmerker, mest små, men også noen større på både ben og armer (7 til sammen på begge bena, og 2 små på den ene armen), uten noen ide om hva blåmerkene skyldes. Neseblødningene kommer for øvrig i perioder, den siste "runden" var for en måneds tid tilbake da jeg var forkjølet. Da kom det i større grad helt uprovosert; når jeg sov, bøyde meg fremover, eller helt uten videre i våken tilstand. Det kommer da ofte forholdsvis store mengder blod og tar innimellom tid å stoppe blødningene.
Har alltid hatt et godt immunforsvar, men har det siste året (siden gutten på 21 mnd begynte i barnehagen vært jevnlig syk, samtidig eller rett etter sønnens sykdomsrunder). Nå er jeg igjen forkjølet (vel og merke ikke hatt neseblødning). Jeg har nå følt meg dårlig i 9 dager, ikke feber. Men hodepine, tetthet/dotter i ørene, vond hals, hoste, svimmelhet, uvelhet, samt grønt blodtilblandet tykt slim fra øvre luftveier. Vanligvis har forkjølelsene vart maks 1 uke. Har merket noe bedring, men føler meg enda ikke frisk. Ved søk på nettet ang. blåmerkene koblet plutselig alle disse andre overnevnte symptomene seg sammen. Og jeg fant selvfølgelig ut at mange av disse symptomene sammenlagt gikk overens med symptomer relatert til diagnosen leukemi. Jeg sitter derfor å bekymrer meg for det nå, da jeg ofte har en tendens til å tenke "worst case". Selv om jeg vet sannsynligheten for dette er liten. Opplever allikevel behov for noen råd om hva symptomene kan skyldes/hva jeg bør gjøre. Jeg har ikke dratt til legen med dette enda, da jeg ikke vil virke overhysterisk.
Hilsen kvinne, 25 år.

kvinne
25
Hei.

Du har rett i at å tenke levkemi er relativt meningsløst her, for dette har helt andre forklaringer og løsninger:

1) Du skal til ØNH-lege med nesen din. Fastlege henviser. Det er meget sannsynlig at du har noen overfladiske blodkar inni nesen, som lett blør. Det er den vanligste forklaringen på neseblødningstendens. Disse kan en ØNH-lege "brenne" / etse vekk, så er det problemet helt løst, om det er dette som er årsaken.

2) Første året eller to når barnet begynner i barnehage, vil tilnærmet alle foreldre merke eksakt det du merker: En er mer eller mindre sammenhengende forkjølet. Spør hvem du vil, alle vil bekrefte det. Barnehageansatte husker også det første året i jobb som en eneste sammenhengende forkjølelse. Forklaringen er åpenbar: I en barnehage finnes der til enhver tid alltid endel forkjølede unger, og disse sutter på og tar på leker og inventar, og der er snørr, sikling, nysing og pussing av neser hele tiden. Alle flater vil stort sett være belagt med virus til enhver tid, og der finnes et ubegrenset antall forkjølelsesvirus. Barn som begynner i barnehagen har vært hjemme til da, og følgelig vært lite eksponert for smitte. Da har barnet et relativt dårlig utviklet immunapparat, og blir selvfølgelig smittet av alt som er av virus i barnehagen. Vi foreldre får da hjem sammen med barna, alle disse virusene som finnes i barnehagen hele tiden, og vi har naturligvis tett kontakt med våre barn, med klem og kyss og nærhet, kanskje spising av matrester fra barnet tallerken osv, og blir selvfølgelig syke selv.
Slik er det bare, og der er viktig for deg å være klar over at det er forklaringen på alle dine infeksjoner nå siste tiden. Det går over, både for deg og barnet etterhvert.
Det eneste som kan gjøres for å begrense dette noe, er håndhygiene, både hjemme og i barnehagen.

3) Blåmerkene dine: Ta deg en tur til fastlegen for å sjekke ditt nivå av blodplater m.v.,. for å utelukke sykdom som forklaring på din tendens til blåmerker. Men så lenge du "alltid har vært sånn", så er det særdeles lite sannsynlig at her er noen sykdomsårsak til dette.

4) Det blir helt feil å prøve å "koble sammen" alt dette, slik du gjorde og endte med tanker om levkemi.

Jeg håper og tror at informasjonen og rådene her vil være til nytte for deg. Lykke til.

Dr. Brynjulf Barexstein allmennlege / sjefssvarlege
Lommelegen.no
www.barexas.com