Lommelegen tekst
Søk blant 45,289 spørsmål og svar.

Bør jeg bruke kolesterolsenkende medisiner?

Bør jeg bruke kolesterolsenkende medisiner?

Fredag 14. mai 2010

Spørsmål

Spørsmål: 

I november 2007 hadde jeg et kolesterol på 6,2 (HDL=1,5 LDL=5,3). I mars 2010 hadde jeg et kolesterol på 7,3 (har ikke fått oppgitt HDL/LDL-verdier).

Jeg trener fast 3 dager i uken, intervalltrening 4x4. Utenom dette er jeg mye i aktivitet, går blant annet til og fra jobb hver dag (15-20 min hver vei). I tillegg er jeg mye ute i bevegelse.

Jeg holder et relativt stramt kosthold. Drikker tran daglig. Spiser lettprodukter og lite mettet fett. Lavt sukkerinnhold i kosten.

Jeg tror ikke det er noe å hente for meg ved å mosjonere mer eller stramme mer inn på kosten vedrørende mitt kolesterolnivå.

Mitt spørsmål er da som følger: Bør jeg medisineres for dette kolesterolnivået?Relevante sykdommer/medisiner: Ingen

Mann, 61 år

mann
61

Spør en av våre erfarne leger og fagfolk

Vi tilbyr informasjon om symptomer, sykdommer, skader, samliv og seksualitet. Dersom du ønsker det, kan du velge 100% anonymitet.

Svar fra legen
Hei. Hvorvidt man skal behandle et moderat forhøyet kolesterolnivå slik du har, er en individuell vurdering, og det avhenger av en rekke faktorer. Det handler fremfor alt om hvorvidt man har andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tillegg til kolesterolet, eller ikke. Det betyr f.eks. at 6,2 i kolesterol hos en person som røyker, har mage, høyt blodtrykk og diabetes, definitivt bør behandles med medikamenter, mens samme kolesterolverdi hos en ikke-røykende person uten noen andre risikofaktorer, ikke nødvendigvis behøver å behandles, da vedkommende kan ha lite eller ingenting å hente på å få lavere kolesterol. Det finnes beregningsmodeller basert på store statistiske tall og populasjoner, som viser hvor mye den enkelte statistisk sett kan vinne i redusert hjerte-kar-risiko, ved å senke kolesterol, slutte å røyke osv. Det kalles "kardio-vaskulær risikokalkulator". Dette har også din lege tilgjengelig. Jeg tenker at du ikke røyker, at du ikke har diabetes og at du ikke er overvektig, og at du ikke har noen påvist hjertesykdom. Hvis det stemmer, og jeg legger dine verdier inn i en slik kalkulator, så får en følgende resultat: Med 6,2 i kolesterol (og forutsatt at du ikke har andre risikofaktorer som ovenfor beskrevet) så er du i din alder nå i risikogruppe "Lav", med en "risikoscore" (et relativt tall) på 40. Gjennomsnittlig risikoscore for menn i din alder er til sammenligning 45. Du har altså lavere enn gjennomsnittlig risiko for å dø av hjerte-karsykdom de neste 5 år, enn gjennomsnittsmannen på din alder, selv med 6,2 i kolesterol. Du har statistisk 2% sjanse for å dø av hjerte-karsykdommer i løpet av de neste 5 år, mens gjennomsnittlig risiko for menn på din alder er 4%. Det er jo veldig bra. Så gjør vi et tankeeksperiment: Du starter med kolesterolsenkende medisiner, og senker ditt kolesterol til det anbefalte, som er under 5. Forøvrig er du den samme, ikke-røykende personen uten de ovenfor nevnte ekstra risikofaktorene. Altså vi endrer ingenting i regnestykket, kun kolesterolverdiene. Hvis jeg legger inn 4,8 i kolesterol på deg, istedet for 6,2, så får vi følgende tall: (Og det forteller hvor mye du har å vinne på å senke ditt kolesterol med medisiner)(NB hele tiden forutsatt at du ikke har noen av de andre nevnte risikofaktorene) Du vil fremdeles forbli i risikokategori "Lav". Du endrer din relative risikoscore fra 40 til 37 (Gjennomsnittlig risikoscore er altså 45 for menn i din alder) Du vil fremdeles statistisk ha 2% risiko for å dø av hjerte-karsykdommer i løpet av 5 år, mot normalt 4% for menn i din alder. Statistisk sett er gevinsten du oppnår ved å starte med medisiner nå altså helt marginal. Det at du i tillegg har nær 25% av ditt kolesterol utgjort av det gode kolesterolet HDL, virker også beskyttende mot hjerte-karsykdommer. Ditt LDL burde dog ha vært lavere. Jeg vet dog ikke nok om deg til å gi deg noen endelige råd, og det gjelder altså primært om du har andre risikofaktorer eller ei. Derfor bør din fastlege som kjenner deg best, gi deg de endelige og konkrete rådene her. Men i den forbindelse synes jeg det er viktig at du har kjennskap til hvilke generelle vurderinger som ligger til grunn når man skal ta slike valg, og jeg håper at vedlagte regnestykker og statistiske vurderinger er til nytte i den forbindelse, og at du på denne bakgrunn kan ta en avgjørelser på best mulig grunnlag. Ha det bra!
Vennlig hilsen

Dr. Brynjulf Barexstein allmennlege / sjefssvarlege
Lommelegen.no www.barexas.com

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.

Sist besvarte spørsmål

Hei! Jeg er 21 år og har atopisk eksem på halsen og litt rundt munnen, når jeg var yngre hadde jeg veldig mye eksem bak knærne og på armene også,...
Hei Jeg har siden begynnelsen av Desember vært syk. Vært på legevakt, akuttmottak, hjerteovervåkning og fastlege uttallige ganger. Før sykdommen...
Hei! Jeg er en dame på 57, som har fått påvist Paneculitt v/CT abdomen m/kontrast. Dette ble oppdaget da jeg var under utredning for munnhulekreft....
Hei, Jeg er en aktiv mann på 36 år som har slitt med slapphet/trøtthet og svimmelhet siden 2011. Det ble i 2011 oppdaget B-12 mangel (verdi 50 - 60...
Har i ca. tre år vært plaget med utslett på glans penis. Utslettene befinner seg stort sett under og på overgangen til penishodet. De er røde og...
Kvinne 42 år. Har ofte feber på kveldene, og nedsatt almenntilstand. Har diagnosen Fibromyalgi, og skal utredest for ME. Men føler egentlig at dette...