Vilkår for bruk av Lommelegen

Oversikt over vilkår, personvern og cookies for deg som bruker av Lommelegen.no.
Oppdatert dato: Tirsdag 2. juli 2013

Målet for nettstedet Lommelegen.no er å tilby nyttig informasjon om helse, sykdom, skader, samliv og seksualitet. Tilsiget av kunnskap fra pågående forskning, nye erfaringer fra klinisk praksis, manglende enighet blant faglige autoriteter og muligheten for menneskelige feil i arbeidet med et så omfattende nettsted som dette, gjør at verken redaktørene eller Lommelegen AS kan garantere at alle opplysningene på nettstedet er nøyaktige og/eller fullstendige i alle henseender.

Informasjon, ikke behandling
Mange artikler på Lommelegen beskriver vanlige tegn ved sykdommer og skader og gir generell informasjon om undersøkelser og behandling. Selv om Lommelegen.no er en rikholdig informasjonskilde, kan det ikke besvare alle spørsmål om alle tenkelige helseproblemer. Nettstedet kan aldri bli en erstatning for undersøkelse og behandling hos en fysisk lege, og ved mistanke om et helseproblem må din fastlege kontaktes.

Opplysningene på Lommelegen.no må aldri brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysningene må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir kun generell informasjon, og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Nettstedet tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens defininsjon.

Ansvar
Verken medarbeiderne eller Lommelegen.no kan på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon inneholdt på, forutsatt i eller tolket ut fra dokumentene som til sammen utgjør nettstedet Lommelegen. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger er fullstendig beskrevet. Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre særlige forhold. Legen vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om de legemidlene og behandlingsmetodene som er omtalt på nettstedet. Dersom det skulle oppstå bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Anonymitet
Lommelegen behandler alle dine spørsmål anonymt i tråd med regelverket til Datatilsynet, og lagrer ingen personlige opplysninger om deg uten ditt samtykke. Hvis du ønsker å stille spørsmål til Lommelegen, gir vi deg muligheten til å opplyse om kjønn, alder, sykdommer du har og medisiner du bruker slik at fagpersonene som svarer får best mulig anledning til å gi deg et godt svar. Forutsetningen for å sende inn slike opplysninger, er at du ikke tar med informasjon som kan avsløre din identitet.

Bruk av cookies og andre måleverktøy
Vi bruker cookies (også kalt informasjonskapsler) for å gjøre det lettere å bruke våre websider og personalisere visse deler av innholdet. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. Cookien hjelper annonsesystemet å holde orden på hvilken type innhold og hvilke annonser som har vært vist på våre nettsider. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre lesere har surfet på og anvendt våre nettsider, om hvilken webleser de har brukt, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom ulike nettsteder.

Vi anvender statistikk om lesere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database der vi lagrer atferd på nettstedet, derfor kan informasjon om deg som leser aldri kobles sammen med din identitet. Din IP-adresse lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i de tilfeller du selv aktivt registrerer deg på nettstedet, for eksempel i forbindelse med et kjøp, eller du benytter deg av medlemstjenester.

Formål:

  • Gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste lesere for å kunne tilpasse tjenestene
  • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk.
  • Gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet.
  • Bygge segment og målgrupper for markedsføringsformål og kunne målrette annonser.
  • Redusere annonser som er irrelevant for visse målgrupper.
  • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes.

Slik forhinder du at cookies lagres
1) Du kan slette cookies fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstilinger forsvinner.

2) Du kan også endre innstillingene i din webleser slik at den ikke tillater at cookies lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige

3) Du kan laste ned en blank cookie (”opt-out cookie”), slik at cookies fra vår samarbeidspartner Audience Science ( http://www.audiencescience.com/consumers.asp ) ikke lagres. Klikk på denne linken for å få instruksjoner om hvordan du går frem (http://www.audiencescience.com/docs/nai.pdf ). Om du sletter dine cookies forsvinner også den blanke cookien og du må laste den ned på nytt. Mer informasjon om hvordan du kan unngå cookies kan du lese på http://www.allaboutcookies.org

Endringer
Vi kan fra tid til annen komme til å endre vår personvernpolicy for å følge lovmessige krav samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data

© Lommelegen.no 1998-2013. Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med Lommelegen.no, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Tjenesten Lommelegen.no eies og publiseres av Aller Media AS.

Oppdatert 1. juli 2013