Trøtt og slapp - har du for mye jern i kroppen?

For mye jern og for lite jern - begge deler er ugunstig. For mye jern i kroppen (hemokromatose) er mer vanlig enn du tror!
Oppdatert dato: Tirsdag 10. February 2004

Hemokromatose
Hemokromatose er en tilstand med for mye jern i kroppen. I Norge er hemokromatose den vanligste arvelige tilstanden som legevitenskapen kjenner til. Imidlertid er kunnskapen om denne tilstanden noen ganger sparsom, selv hos helsepersonell. Man regner med at en halv prosent av befolkningen har denne sykdommen i en eller annen grad. Og over en halv million nordmenn er bærere av genet for denne sykdommen, som fører til et for høyt opptak av jern fra tarmen.


Hvorfor er hemokromatose skadelig?
For mye jern i kroppen fører til avleiringer i forskjellige organer, oftest leveren, bukspyttkjertelen, ledd og hjertet. Funksjonen til disse organene kan påvirkes og gi plagsomme symptomer: 


Impotens og sukkersyke er sykdommer som kan utvikles på grunn av jernavleiringer.


Leddsmerter, trøtthet og slapphet kan være symptomene på hemokromatose i et tidlig stadium, og mange kan gå i lengre tid uten at diagnosen blir oppdaget.


Er det lett å stille diagnosen?
Det er en utbredt misforståelse at blodprosenten eller hemoglobinverdier gir sannheten om kroppens jernstatus. For å stille diagnosen må legen måle hvor stor del av en spesiell type proteiner er mettet med jern. Dette kalles transferrinmetning. Er den over 50% i to prøver er det mistanke om hemokromatose. Senere i utviklingen stiger ferritinverdien til verdier over 150-200 for kvinner og 200-300 for menn. Ferritin kan imidlertid stige ved mange andre tilstander og er ikke alene enstydende med hemokromatose.


Når legen ser at det er forhøyede verdier av jern i kroppen er det aktuelt å ta en gentest. Hvis denne også slår positivt ut for hemokromatosegenet er diagnosen sikker. En sjelden gang er det nødvendig å ta en vevsprøve av leveren for å sikre diagnosen.


Blodtapping!
Behandlingen er svært enkel. Pasienten må tappes for blod, gjerne en halv liter ukentlig til og begynne med, senere sjeldnere. Underveis måles jerninnholdet i blodprøvene til man kommer ned på et akseptabelt nivå.


Pasienten opplever gjerne stor bedring på allmenntilstanden etter en blodtapping. Som regel kan det holde med 4-8 behandlinger pr år, men behandlingen er livslang.


Oppdages sykdom før det har skjedd organskader, vil personer med hemokromatose leve like lenge og godt som andre.


Andre tips til deg med hemokromatose!
Unngå jernholdige kosttilskudd eller vitamintabletter, og begrens bruken av C-vitaminer.


Siden denne sykdommen er arvelig er det naturlig å sjekke alle søsken, barn og foreldre til pasienter med hemokromatose. Dette kan gjøres etter fylte 15 år.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.