SYMPTOMER PÅ TOURETTES:  Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen er eksempler på enkle motoriske tics.
SYMPTOMER PÅ TOURETTES: Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen er eksempler på enkle motoriske tics. Shutterstock

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics, som er ufrivillige bevegelser (motoriske tics), eller ufrivillige lyder (vokale tics), med en varighet på over ett år.
Oppdatert dato: Torsdag 12. October 2017

Tourettes syndrom er definisjonsmessig en utviklingsforstyrrelse og starter i barndommen før fylte 18 år.

Tics er i seg selv vanlige hos barn, men ved Tourettes syndrom er tilstanden mer langvarig. Tics vil kunne avta eller øke i løpet av perioder, nye tics tilkommer og gamle gjenvinnes.

Tilstanden ble først beskrevet av den franske nevrologen Georges Gilles de la Tourette i 1885. Mange forbinder tilstanden kun med koprolali, gjentagelse av ufine ord, men dette gjelder bare et fåtall av de med Tourettes syndrom.

LES OGSÅ: Aspergers syndrom

Hva er Tourettes syndrom?

Det man har oppfattet som årsaken til tilstanden har endret seg i løpet av årene. Tidligere trodde man at det var en rent psykisk forstyrrelse, mens i dag vet vi at tilstanden skyldes biologiske og genetiske endringer, som også kan være fysisk synlige i hjernen, slik at sykdommen kan anses som nevrologisk i natur.

Én teori går ut på at visse hemmende nervebaner i hjernen ikke fungerer helt slik de skal. Dette resulterer i overaktivitet i enkelte grupper nerveceller i hjernen, i fravær av denne hemmingen. Man ser ofte en stor sammenheng mellom Tourettes syndrom og med andre sykdommer. Over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom, ofte ADHD (særlig hos gutter), og obsessiv-kompulsiv-lidelse (tvangslidelse, særlig hos jenter).

Andre slike sammenhengende (komorbide) tilstander kan være:

VIS FORSTÅELSE FOR TOURETTES SYNDROM: Det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den.
VIS FORSTÅELSE FOR TOURETTES SYNDROM: Det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den. Shutterstock

Utbredelse

Omtrent 1 prosent av personer mellom 5-18 år får diagnosen Tourettes syndrom, med 3 ganger så mange gutter som jenter. Forbigående tics er derimot ansett som normalt og sees hos opptil 25 prosent av barn.

LES OGSÅ: ADHD: Symptomer, diagnose og behandling

Arvelighet

Arvelige faktorer har en betydning og tilbøyeligheten til å utvikle tics er arvelig, men den eksakte arvegangen og de genetiske forandringene som nedarves er ikke enda fullstendig kartlagt.

Symptomer

Tics av ulike typer er hovedsymptomet ved Tourettes syndrom. Disse er ufrivillige eller semi-ufrivillige, er enten motoriske eller vokale, og deles videre inn i enkle og komplekse tics.

Tics er plutselige, gjentatte og tilsynelatende meningsløse handlinger som vanligvis er av kort varighet på under 1 sekund. Tics vil ofte forbedres under konsentrasjon eller distraksjon, men kan forverres ved stress, opphisselse eller utmattelse.

Alvorlighetsgraden av tics kan variere i ulike miljøer, og mange barn opplever å bli bedre når de kommer hjem fra skolen. Hvis man undertrykker tics over lengre tid, kan man oppleve en indre «spenning» som til slutt kan gi et utbrudd av mange eller kraftigere tics.

Slik stilles en ADHD diagnose hos barn

Noen eksempler på ulike typer tics:

  • Enkle motoriske tics (som kan inkludere): Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen. De vil ofte kunne maskeres med viljestyrte bevegelser og kan på den måten holdes skjult.
  • Komplekse motoriske tics: disse er koordinerte bevegelser som ofte oppstår i situasjoner der de er upassende, og kan inkludere: Hopping, løping, spytting, berøring av seg selv eller andre, sosialt upassende bevegelser og imitasjon av andre.
  • Enkle vokale tics: meningsløse utsagn eller lyder, og kan inkludere: Hosting, snufsing, grynting, snufsing. Disse er typisk ofte relativt enkle å undertrykke.
  • Komplekse vokale tics: fullstendig ord og fraser, og kan inkludere: Gjentakelse av spesielle utsagn, eller ufine ord, kjent som koprolali, som kun forekommer hos 15 prosent av de med Tourettes syndrom.

Differensialdiagnoser (hva annet kan symptomene ligne på):

Tourettes syndrom kan ligne på andre tilstander som innebærer ufrivillige bevegelser, som:

  • Korea: En type ufrivillige bevegelser som flytter seg fra kroppsdel til kroppsdel i et tilfeldig og uforutsigbart mønster, som blant annet kan sees ved den arvelige Huntingtons sykdom. Bevegelser ved Tourettes syndrom er derimot regelmessige og forutsigbare.

     
  • Dystoni: Tilstand med ufrivillige, vridende, repeterte og vedvarende muskelkontraksjoner.

Tourettes syndrom er som beskrevet også hyppig assosiert med psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser, som i noen tilfeller kan være mer dominerende og plagsomme enn Tourettes syndrom.

LEGEN SVARER: Er dette tics?

Diagnose

For at diagnosen Tourettes syndrom kan stilles må det være tics til stede i minst 1 år, og dette før fylte 18 års alder.

Andre tilstander som kan gi symptomene må utelukkes, og dette gjøres blant annet med klinisk undersøkelse hos fastlegen. Noen ganger er det også nødvendig med en vurdering av barnepsykiater eller barnelege.

FLEST GUTTER: Det er tre ganger så mange gutter som jenter som har Tourettes syndrom. Over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom,.
FLEST GUTTER: Det er tre ganger så mange gutter som jenter som har Tourettes syndrom. Over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom,. Shutterstock

Behandling

Det finnes ingen god behandling for den bakenforliggende årsaken til tics, all behandling går derfor på symptomene.

Inoen tilfeller vil informasjon om tilstanden til barnet, familien, barnehage og skole være god nok behandling i seg selv, da det kan bidra til å skape et mer aksepterende miljø.

Tilstanden er ikke farlig, og symptomene er ufrivillige. Det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den.


Lurer du på noe?
Spør en av våre leger.
Nevrologi
Mirza Jusufovic

Tics-kontrollerende trening er en form for såkalt kognitiv atferdsterapi, som i en del tilfeller kan hjelpe. Dersom tilstanden vanskeliggjør en normal funksjon i hverdagen, kan man vurdere medikamentell behandling. Hvilke av de mulige medikamentene man velger, avhenger av hvilke symptomer som er fremtredend. Man må som regel prøve seg frem før man finner rett dose og medikament.

Eksempler på aktuelle medikamenter er risperidon, klonidin og pimozid. Medikamentene har potensiale for å gi bivirkninger, som i noen tilfeller også må behandles. De assosierte/komorbide tilstandene ved Tourettes syndrom vil også kunne kreve egen behandling.

LES OGSÅ: Bipolar lidelse

Forløp og prognose

Tourettes syndrom begynner som regel i 5-6 årsalderen, men kan begynne så tidlig som i to års alder. Vokale tics kommer ofte senere enn motoriske tics.

De fleste med Tourettes syndrom har mest uttalt sykdom mellom 7 og 15 års alder, før symptomene som regel avtar, og 90 prosent opplever bedring frem til 18 års alder.

Omtrent 40 prosent av de med Tourettes syndrom blir til slutt helt symptomfrie.

Kilder: