TESTIKKELKREFT: Det vanligste symptomet er en kul i en testikkel som pasienten finner selv. Noen menn har ingen symptomer på testikkelkreft.
TESTIKKELKREFT: Det vanligste symptomet er en kul i en testikkel som pasienten finner selv. Noen menn har ingen symptomer på testikkelkreft. NTB Scanpix/Shutterstock

Testikkelkreft

Symptomer, årsaker, risikofaktorer og prognose ved testikkelkreft.
Oppdatert dato: Fredag 3. November 2017

Testikkelkreft heter cancer testis på latin. Når celler i kroppen begynner å vokse ut av kontroll, kalles det kreft. Kreft som starter i testiklene kalles testikkelkreft. 

LES OGSÅ: Forstørret prostata

Utbredelse

Det diagnostiseres cirka 290 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge hvert år. Anslagsvis 1 av 100 norske menn født etter 1960 utvikler testikkelkreft, som er den hyppigste kreftform hos menn før 45-årsalder. Aldersjustert forekomst av testikkelkreft er tredoblet i Norge i løpet av siste 40 år, og en tilsvarende økning er observert i andre vestlige land. Forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden, og er blant annet tre ganger høyere enn i Finland.

Testiklenes fysiologi

For å forstå denne typen kreft, hjelper det å vite litt om den normale strukturen og funksjonen til testiklene. Testiklene er en del av det mannlige kjønns og forplantingssystemet. Hver testikkel er vanligvis litt mindre enn en golfball hos voksne menn og ligger inne i hudsekken som henger under penisroten og kalles pungen eller scrotum.

Testiklene har 2 hovedfunksjoner:

 1. De lager mannlige hormoner (androgener) som testosteron.
 2. De lager spermatozoer, sædceller, den mannlige cellen som befrukter en kvinnelig eggcelle og lager et barn.

Sædceller er laget i lange, trådliknende rør inne i testiklene kalt sædrør. De blir deretter lagret i et lite, kveilet rør bak hver testikkel kalt bitestikkelen, der de modnes. Under utløsning/ejakulasjon, blir sædceller fraktet fra bitestikkelen gjennom sædlederen til sædblærene, hvor de blandes med væske laget av sædblærer, prostata og andre kjertler for å danne sæd. Denne væsken går så inn i urinrøret, røret i sentrum av penis gjennom hvilket både urin og sæd forlater kroppen.

LES OGSÅ: Forskjell på godartet og ondartet svulst

TESTIKLENES FUNKJON: Testiklene lager mannlige hormoner (androgener) og sædceller.
TESTIKLENES FUNKJON: Testiklene lager mannlige hormoner (androgener) og sædceller. NTB Scanpix/Shutterstock

Undersøk testiklene selv

Tidlig oppdagelse er viktig. Slik kan du undersøke deg selv regelmessig.

Risikofaktorer for testikkelkreft inkluderer

 • Kryptorkisme, eller at en eller begge testiklene ikke har falt ned i pungen før fødsel
 • Familiemedlemmer (far, bror) med testikkelkreft
 • HIV
 • ICGNU (forstadium til germinalcellesvulster)
 • Alder mellom 20-34
 • Testikkelkreft diagnose tidligere i livet
 • Hvit, europeisk eller nord-amerikansk mann
 • Høyde (jo høyere, jo større risiko)

Årsaker til testikkelkreft

Årsaker til testikkelkreft er antageligvis bunnet i kromosomfeil. Man har funnet extra kopier av en del av kromosom 12 i de fleste testikkelkreftceller. Noen har forandringer i andre kromosomer også. Et definitivt svar har vi ikke enda. Det er veldig lite man kan gjøre for å unngå testikkelkreft.

SYMPTOMER OG RISIKO: Testikkelkreft kan gi ulike symptomer, det er viktig å oppsøke lege for undersøkelse hvis du har symptomer.
SYMPTOMER OG RISIKO: Testikkelkreft kan gi ulike symptomer, det er viktig å oppsøke lege for undersøkelse hvis du har symptomer. NTB Scanpix/Shutterstock Norsk tekst ved Lommelegen.

Symptomer på testikkelkreft

Differensialdiagnoser 

Hvilke andre diagnoser kan ha lignende symptomer som testikkelkreft?

Ulike typer testikkelkreft

Testiklene er bygget opp av flere typer celler som hver kan utvikle seg til en eller flere typer kreft. Det er viktig å skille mellom disse typene kreft fordi de behandles forskjellig og har ulig prognose. Leger kan fortelle hva slags testikkelkreft du har ved å se på cellene under et mikroskop.

Germinalcelle svulster: Mer enn 90% av kreft i testiklene utvikler seg i spesielle celler som kalles kjønnsceller eller germinalceller. Dette er cellene som lager sædceller. De to hovedtypene av germinalcelle svulster hos menn er seminom og ikke-seminom:

 • Seminom svulster debuterer vanligvis ved median alder 35 år. Veldig sjeldent hos barn, ungdom eller menn over 70. Spermatocyttisk seminom forekommer vanligvis hos menn over 50. Seminomer har en tendens til å spre seg og vokse saktere enn ikke-seminomer. 
 • Ikke-seminom svulster debuterer vanligvis tidligere (median alder ved diagnose er 25 år). Ikke-seminom vokser raskere enn seminome svulster.
 • Blandede svulster: Mange testikkelkreft svulster inneholder både seminom og ikke-seminom celler. Disse blandede germinalcelle svulstene blir behandlet som ikke-seminomer fordi de vokser og sprer seg som denne typen kreft. 

De andre kreftformene som primært kan oppstå i testikkel (lymfomer, sarkomer eller svulster utviklet fra Leydig-celler eller sertoliceller), er alle meget sjeldne, og de viser helt andre kliniske forløp enn germinalcellesvulstene.

LES OGSÅ: Sår eller utslett på penis? Dette er vanlige årsaker.

Spredning til testikkel

I tillegg kan man få sekundære krefttyper i testikkelen som er spredninger fra andre steder i kroppen - metastaser. Disse inkluderer lymfom, leukemiprostatakreftlungekrefthudkreft (melanom), nyrekreft og andre organsvulster. Disse har som regel en dårligere prognose enn primær testikkelkreft fordi de er resultat av en primærkreft med vidstrakt spredning. De behandles som primærkrefttypen.

Spredning fra testikkelkreft

Testikkelkreft har ofte metastaser flere steder i kroppen når den blir funnet, og av og til kan primærsvulsten i testikkelen være nesten mikroskopisk, men det vanligste symptomet er en kul i en testikkel som pasienten finner selv. I tillegg har ofte gutter eller menn tegn på metastase, som for eksempel en kul i halsen, som første symptom fordi testikkelkreft ofte vokser fort inn i blodårer og lymfeårer i testikkelvevet og dermed spres vidt i kroppen. 

Lurer du på noe?
Spør en av våre leger.
Patologi og kreft
Sveinung Wergeland Sørbye

Behandling

Behandling av prostatkreft er basert på cellegift i 3-4 kurer og kirurgisk fjerning av testikkelen hvis det er nødvendig. Noen får også strålebehandling.

Prognose

På tross av at metastaser er vanlige, og på tross av at Norge har en av de høyeste forekomstene av testikkelkreft i verden, er helbredelsesraten over 95% ved testikkelkreft.

De fleste kan få barn i fremtiden fordi bare en testikkel er berørt av kreften, men noen kan også få tilbud om å fryse ned sæd før kirurgi hvis sædproduksjonen i den gjenværende testikkelen ikke er like god som man ønsker. 

Skulle man få testikkelkreft igjen i den gjenværende testikkelen, er prognosen fremdeles like god for overlevelse, men man trenger da androgener i form av hormontilskudd.

Kilder: SML, Oncolex, tidsskriftet, sml, kreftforeningen