Sjekk om du har for høyt blodtrykk

10 prosent av befolkningen burde undersøkes nærmere.
Oppdatert dato: Tirsdag 5. August 2014

Hva er høyt blodtrykk?
Høyt blodtrykk kalles hypertensjon på fagspråket.

Det går ingen skarp grense mellom det som kalles normalt blodtrykk og det som kalles unormalt høyt blodtrykk. Dessuten varierer blodtrykket med alderen. Et blodtrykk som de fleste leger mener er for høyt for en 20-åring, kan være greit for en 60-åring.

Blodtrykket skal øke når vi anstrenger oss og når vi blir redde. Dette er en av kroppens mange smarte innretninger for å sikre at vi klarer oss i forskjellige situasjoner. For eksempel trenger musklene mye og rask tilførsel av oksygen hvis jobber hardt eller du må løpe på flukt.

Så når man snakker om at man har sykdommen høyt blodtrykk, betyr dette at blodtrykket regnes å være for høyt også i hvile.

Tabellen under er generell, men vil gjelde for de fleste voksne mennesker i hvile:

Mildt forhøyet blodtrykk:

  • Systolisk blodtrykk ("over streken") mellom 140 og 159 og/eller
  • Diastolisk blodtrykk ("under streken") mellom 90 og 99

Moderat forhøyet blodtrykk:

  • Systolisk blodtrykk ("over streken") mellom 160 og 179 og/eller
  • Diastolisk ("under streken") blodtrykk mellom 100 og 109

For høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer eller plager for den det gjelder. Men, man vet at både hjertet, nyrene og blodårene tar skade av å være overbelastet med for høyt trykk over lang tid.

Hvor vanlig er høyt blodtrykk?
Man regner med at rundt 10 % av befolkningen har såpass høyt blodtrykk at de burde vært undersøkt nærmere for det.

Det at høyt blodtrykk vanligvis ikke gir noen symptomer, gjør at det ofte blir oppdaget senere enn det kanskje burde. Det finnes mange forskjellige og gode behandlingsmuligheter for høyt blodtrykk. Dersom behandlingen kommer i gang tidlig, kan det forebygge mye skade på hjerte, nyrer og blodårer, særlig reduseres risikoen for hjerneslag.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.